Dňa 25.10. 2017 sa žiaci 4. ročníka spolu s triednou učiteľkou Mgr. J. Kováčovou a s vychovávateľkou J. Obercianovou zúčastnili na vzdelávacej hodine v Bratislave v centre moderného vzdelávania EDULAB. EDULAB pripravuje aktivity, ktoré napomôžu implementácii digitálneho vzdelávania. Téma Životné prostredie a činnosť človeka žiakov veľmi zaujala. Hravou formou získavali informácie o triedení odpadu, koľko stromov zachránia, ak nazbierajú 1 tonu odpadu (17 stromov), čo znamená recyklácia, kde nesmie putovať odpad (do prírody na nelegálne skládky), čo nepatrí do kontajnera s bio odpadom (mäso a kosti), ktorý odpad môžeme recyklovať donekonečna (sklo), z koľkých vyzbieraných a recyklovaných hliníkových plechoviek môže byť jeden bicykel (670), približne koľko odpadu vyprodukuje priemerný Slovák za rok (320 kg)… Žiaci si hravou formou rozšírili svoj obzor z oblasti životného prostredia. Jednotlivé aktivity boli realizované individuálne, v skupinách, formou interaktívneho cvičenia, na tabletoch, na xboxe. Z centra moderného vzdelávania sme prešli do Medzinárodného domu umenia BIBIANA. Žiaci sa zrazu ocitli vo svete rozprávok. Mohli sa zahrať na baletky, zaplávať si na člne, kresliť si, uvariť niečo dobré, zatočiť sa v krútiacom sude, zalietať si, ale aj prezrieť si ilustrácie známych rozprávok. Na záver si žiaci prezreli historickú časť Bratislavy a plní zážitkov nastúpili do vlaku domov.

Mgr. J. Kováčová Foto: BIBIANA