V dňoch 23 a 24. novembra sa uskutočnila vo Voľnočasovom centre na Lipníku výstavka prác senioriek a seniorov. Usporiadali ju miestna organizácia JDS a Voľnočasové centrum. Tlmačské seniorky a seniori na výstave ukázali, že dokážu svoj voľný čas využiť kreatívne. Na výstave sme mohli vidieť maľby, výšivky, dekoračné výrobky zo špagátu, papieru, textilu, košíky, pozdravy, rôzne dekorácie. Keďže sa blížia Vianoce, boli tu aj rôzne vianočné dekorácie – vence, anjeli. Mnohé zo žien práve Voľnočasové centrum využívajú na to, aby si tu vymieňali skúsenosti v rôznych technikách, aby sa vzájomne inšpirovali.

text a foto: Ing. J. Burjaniv