V piatok 6. mája sa pri pamätníku SNP v dolnej časti Tlmáč konala spomienková slávnosť  77. výročia ukončenia 2. svetovej vojny, ktorú  v organizovalo mesto Tlmače v spolupráci s miestnou organizáciou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Čestnú stráž pri pamätníku zabezpečovali príslušníci levickej posádky.

Po akte kladenia vencov sa účastníkom slávnosti prihovoril primátor mesta Miroslav Kupči. V príhovore spomenul životnú púť nedávno zomrelého účastníka SNP, odbojára Jána Krutého. Bol to posledný z občanov mesta, ktorý sa osobne zúčastnil bojov proti okupantom. Bol nositeľom viacerých vyznamenaní. Účastníci slávnosti si jeho pamiatku uctili minútou ticha.

Predseda miestne organizácie SZPB Peter Éhn apeloval, aby sa to čo sa deje momentálne na Ukrajine, nespájalo s tými, čo za našu slobodu bojovali počas 2. svetovej vojny a mnohí dali za našu slobodu aj to najcennejšie – svoje životy.  Zaslúžia si naše spomienky aj úctu. V radoch Červenej armády bojovali nielen Rusi, ale aj Ukrajinci, Bielorusi, Arméni, Gruzínci a ďalšie národnosti bývalého ZSSR: Okrem nich to bolo aj Rumuni, príslušníci Československého armádneho zboru, Francúzi, Bulhari a príslušníci iných národov.

Na oslave sa zúčastnila aj okresná delegácia SZPB vedená predsedom Jánom Hamarom.

Text a foto: Jaroslav Burjaniv