IX. ročník prehliadky ľudovej slovesnosti detí materských škôl

Mestské kultúrne stredisko Tlmače a Miestny odbor Matice slovenskej v Tlmačoch, usporiadali v nedeľu 29. mája 2022 v Spoločenskom dome v Tlmačoch na Lipníku IX. ročník prehliadky ľudovej slovesnosti detí materských škôl – Tekovské koliesko. Tekovské koliesko je prehliadkou z oblasti detského folklóru detí predškolského veku. Jej cieľom je viesť deti k hlbšiemu poznávaniu ľudovej slovesnosti, rozvíjať v nich národné cítenie a týmto spôsobom udržiavať a prezentovať ľudové zvyky a tradície bývalého historického územia Tekovskej župy, v užšom rozsahu tzv. čilejkárskej oblasti. V krátkom príhovore predseda Miestneho odboru Matice slovenskej v Tlmačoch Mgr. Július Žúbor zvýraznil skutočnosť, že folklór detí je jednou z najživších zložiek folklóru, v ktorej ako hlavný princíp dominuje hra, charakterizuje ho bohatá fantázia, rytmus, slovné hry, humor, dialógy, napodobňovanie zvukov, často paródie. Po úvodnom príhovore sa ujala slova moderátorka Aneta Vrtíková.

Ako prvé pozvala na pódium deti z Detského folklórneho súboru Vretienko z Materskej školy Kozárovce. Vo vystúpení s názvom „Priadky“ nám priblížili, ako to bývalo na dedine počas priadok. Také priadky to nebola len práca ale aj zábava. Zahrali sa na rehôtky a samozrejme nesmel chýbať spev a tanec. IX. ročník prehliadky ľudovej slovesnosti detí materských škôl – Tekovské koliesko.

Hry nepochybne patria k deťom. S rôznymi hrami na lúke sa predstavili deti z MŠ Lúčik Tlmače‑Lipník. Dievčence sa tešili jarným kvietkom a vili tie najkrajšie vence. Spoločne s chlapcami sa hrali na kačky, na koníky, koleso mlynské, vyčítanky s chytačkami. Pri pasení husí, dobytka a hrách, deň ubehol veľmi rýchlo.

Zavítal k nám aj detský folklórny súbor Galibášik z Rybníka. Pripravili si vystúpenie s názvom „Ako sme záplatu na deravie gate ušili“. V živom vystúpení nám pripomenuli detské hry a piesne, ktoré si v minulosti spievali deti, keď napodobňovali prácu rodičov pri spracovaní konope na výrobu plátna až po šitie tradičných odevov.

V hravom duchu s pásmom „Hry na lúke“ pokračovali deti z Materskej školy z Veľkých Kozmáloviec. Roztopili sa posledné kôpky snehu, slniečko začalo viacej hriať. Na zelenej lúke počuť spev, detský krik plný radosti, zvučný smiech. To neboli len také nejaké hry, to bola veľká paráda, najmenšia Eliška sa predsa vydáva.

Vo vystúpení detí Materskej školy z Hronských Kľačian s názvom „Letné tance na pažiti“ sa prelínali dve časové línie – minulosť a dnešok. Na javisko vybehne dieťa zo súčasnosti, odhadzuje tablet a postupne splynie s dobou dávno minulou a nahliadne do bezprostredného sveta letných tancov na lúkach.

Pásmo „Oberačky“si pripravili deti s pani učiteľkami z MŠ Čajkov. Obec Čajkov je krásna obec na úpätí Štiavnických vrchov, obklopená je tradičným hajlokmi a vinohradmi, ktoré majú svoje názvy. Báličke, Sádovie, Deberča či Vínna dolina to sú vinice, ktoré sú pýchou Čajkova. Po celý rok sa o svoje vinice s láskou starajú vinohradníci. Na jeseň, keď všetko dozrieva, sa im ich vinice štedro odmenia. Krásne obdobie, plné hojnosti, spevu, tanca, vďaky. Veľký vzor majú deti z materskej školy z Čajkova v tých skôr narodených. Inšpiráciu berú aj z folklórnej skupiny Dolina.

Skôr ako vznikli veľké supermarkety, boli ľudia odkázaní len ta to, čo si dopestovali či inak dorobili. Pestovali, chovali, obrábali polia, žali úrodu a výsledky svojej práce. Tešili sa z hojnosti, ktorú im príroda ponúkala. Prácu pretkávali piesňami i tancom. Ako? Nahliadnuť do týchto čias nám pomohli v pásme „Kapustičky“ deti z Materskej školy Nová ulica z dolnej časti Tlmáč.

Tekovské koliesko 2022 sa dokrútilo. Zaplnené hľadisko Spoločenského domu na Lipníku spolu s deťmi na javisku načreli do truhlice plnej krásnych zvykov a tradícií. Pamätné listy a vecné ocenenia odovzdali učiteľkám MŠ – Miroslav Kupči primátor mesta a Mgr. Július Žúbor, predseda MO Matice slovenskej. Za DFS Vretienko – Materská škola Kozárovce – Bc. Lucia Kunová, za Materskú školu Lúčik – Zlatica Mináriková, DiS, za DFS Galibášik – Materská škola Rybník – Stanislava Chlebová, za DFS Materská škola Veľké Kozmálovce – Mgr. Jana Ivanická, za detskú skupinu Ďatelinka – Materská škola Hronské Kľačany – Mgr. Mária Molnárová, za DFS Čajkovské Lienky – Základná škola s materskou školou Čajkov – Bc. Anetta Karácsoniová a za Materskú školu na ulici Novej v Tlmačoch – Mgr. Ivana Kajanová.

Záverečný potlesk patril učiteľkám materských škôl, účinkujúcim deťom, ktoré si spoločne zaspievali ľudovú pieseň „Kukulienka“ a taktiež mamičkám i starým mamám, ktoré sa nemalou mierou pričinili o pekný priebeh podujatia.

Tlmače, 29. máj 2022

Mgr. Július Žúbor