„Nezabúdajte na kultúru a tradície svojich predkov, lebo to, čo odovzdali oni Vám, môžete odovzdať Vy druhým.“ 

V regióne Tekov sa tradície odovzdávajú nasledujúcim generáciám už po dobu niekoľkých desaťročí. Viaceré folklórne súbory a folklórne skupiny roztrúsené po okolí posilňujú regionálnu kultúru a zabezpečujú jej nevyhasinajúcu prosperitu. Vystúpenia, festivaly či oslavy sprevádzané smiechom i zvukom hudby a spevu, to všetko udržiava slovenský folklór v neustálom rozmachu.

Folklórny súbor VATRA Tlmače má už od roku 1952 v kultúre regiónu Tekov svoje pevné miesto. Spája ľudí s rovnakou záľubou a vášňou do jednotlivých zložiek – mladého súboru, seniorskej zložky FS VATRA Senior, hudobnej kapely a speváckej skupiny Trnky, ktoré dokopy vytvárajú dokonalú symbiózu. Spolu odhodlane prezentujú folklórnu hrdosť i nadšenie a prostredníctvom  folklórnych tradícií pomáhajú uchovať to, čo by už inak bolo nenávratne preč.

V tomto roku sme aj napriek pandemickej situácii dostali možnosť pripomenúť si, ako veľmi nám folklórna atmosféra na javisku chýbala. Zúčastnili sme sa vystúpenia v Dudinciach, kde sme ako kolektív Folklórneho súboru Vatra prezentovali svoj región v jeho plnej kráse. Divákom sme ukázali, že naša hudba a spev znejú ešte hlasnejšie  a náš tanec žije viac ako kedykoľvek predtým. Spoločne sa začíname rozpamätávať na to, aký dokáže byť folklórny svet pestrý. Nachádzame v sebe väčšiu chuť robiť to, čo milujeme a obnoviť už takmer zabudnuté tradície minulých rokov. Ako mladšia tanečná zložka spolu s  Pavlom Bátovskym – vedúcim súboru, a dlhoročnými členmi Andreou Tkáčovou a Jurajom Tkáčom oprašujeme staré tance a zdokonaľujeme svoju kondíciu, aby sme na najbližších vystúpeniach podali čo najlepší výkon. Čerstvých nadšencov pre tanec si pod krídla zobrala pedagogička tanca Lenka Valachyová. Učí ich základy tanca i jednoduché tanečné zostavy, aby sa aj oni jedného dňa mohli spolu s nami hrdo postaviť na javisko.

Do budúceho roka pre vás pripravujeme viaceré významné vystúpenia a projekty. V lete, 26. -28. augusta 2022, náš tlmačský amfiteáter ožije tradíciami  a miesto na nej opäť zaujme Tlmačská Grámora.  Predbežný program zahŕňa  okrem Detského programu  „Kolovrátok“ aj OZ „Tanec srdcom“ (Seniori FS VATRA) – program „Ak Boh dá“, vystúpenie dvoch slovenských folklórnych súborov ako hostí Tlmačskej Grámory,  krátky pozývací program k výročiu FS VATRA a  GALAPROGRAM  „Všade dobre, doma najlepšie“. Diváci si zároveň budú môcť prezrieť  výstavu fotografií z histórie Tlmáč do roku 1989 a z akcií a vystúpení FS VATRA. V rámci prípravy výstavy fotografií chceme osloviť tých, ktorí majú fotografie z rozvoja Tlmáč a sídliska Lipník až do roku 1989. Chceme Vás poprosiť o možnosť vytvorenia kópií z poskytnutých fotografií a obohatenie výstavy o ďalšie historické spomienky nášho regiónu.

Tak, ako aj my počas roka oslavujeme jubileá našich najbližších, tak aj VATRA v roku 2022 oslávi to svoje. Už 70 rokov totiž funguje ako jeden celok a svojich členov spája do jednej veľkej rodiny. Je našou nepísanou povinnosťou pripomenúť si úspechy tohto súboru počas jeho dlhoročného pôsobenia a tradičnými tancami i hudbou nášho regiónu vyjadriť vďaku za to, že môžeme byť jeho súčasťou. 22. október 2022 predstavuje predpokladaný termín Slávnostného programu ku 70. výročiu činnosti Folklórneho súboru VATRA a nám neostáva nič iné, len veriť, že sa situácia zlepší a my sa o rok zdraví a plní elánu stretneme.

A aby Folklórny súbor Vatra neostal len spomienkou obsiahnutou v našich mysliach a na fotografiách, zasievajme hrdosť ku tradíciám našich predkov v srdciach mladých ľudí, aby rástla.  Postavme našu kultúru do popredia a buďme na ňu hrdí. Nenechajme vyhasnúť oheň, VATRU, ktorá horí už 70 rokov, ale prikladajme do nej svoju snahu, aby horela ešte počas ďalších generácií. Každého milovníka ľudového tanca a hudby privítame s otvorenou náručou ako jedného z nás. Sme predsa kolektív, komunita ľudí, ktorých spája vášeň a sme odhodlaní ju šíriť ďalej. Tak sa pridajte k nám a šírte ju spolu s nami.

Emma Fábryová