Naša Základná umelecká škola v Tlmačoch pôsobí na území obce už viac ako 49 rokov. Za ten čas vychovala veľké množstvo úspešných absolventov, ktorí sa aj naďalej venujú umeleckým aktivitám nielen pasívne, ale aj aktívne. Naša škola sa od doby svojho vzniku podieľa najvýznamnejšou mierou na tvorbe kultúrneho života nielen v obci, ale aj v jej širokom okolí. V súčasnosti dáva naša škola žiakom možnosť tráviť popoludňajšie hodiny pri hre na hudobnom nástroji, speve, s maliarskou paletou v ruke, tancovať moderné, ľudové tance a balet. Po skončení pandemických opatrení  absolvovali naši žiaci  vystúpenia na rôznych podujatiach organizovaných školou, interné a verejné koncerty.  Vyučovací proces, v ktorom otvárame dvere do sveta hudby, tanca a výtvarného umenia skrýva v sebe množstvo jedinečnosti. V súčasnosti navštevuje našu školu 240 žiakov a veľmi nás teší, že k nám prichádzajú i tí skôr narodení, a to nielen ako výtvarníci, ale prejavujú záujem aj o hru na hudobný nástroj

Školu reprezentuje detská ľudová hudba Zuškáčik. Vedúcimi súboru sú pani učiteľky Frederika Uhnáková a Nikola Jakubíková. Vedú muzikantov a spevákov k ľudovému umeniu a zachovávaniu ľudových tradícií. Verejnými vystúpeniami reprezentujú a zviditeľňujú našu školu. Spevácka zložka ĽH Zuškáčik sa zúčastnila  prehliadky interpretov ľudových piesní Perlová parta.  Školu reprezentovali: Natália Herczegová, Martina Frtúsová, Lucia Frtúsová, Hana Ižoldová, Michaela Uhnáková.

Ďalšou akciou  bola regionálna postupová súťaž a prehliadka hudobného folklóru detí Píšťalenka pískaj 2022. Naši žiaci sa umiestnili nasledovne: v striebornom pásme Natália Herczegová, Martina Frtúsová, Hana Ižoldová, Tadeáš Valachy, Lucia Frtúsová –  zlaté pásmo s návrhom na postup,  Michaela Uhnáková – zlaté pásmo priamy postup do krajského kola, Tamara Valachyová – zlaté pásmo. DSS – zlaté pásmo s návrhom na postup. Na súťaži ich doprevádzali pán učiteľ Marek Kocian – husle, Marek Uhnák – akordeón, Peter Jakubík – kontrabas. V kategórii sólisti inštrumentalisti získal Marek Uhnák v hre na akordeón zlaté pásmo. Na prehliadky ich pripravila pani zástupkyňa Nikola Jakubíková.

Žiaci výtvarného odboru získali v okresnom kole celoštátnej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí, ktorú každoročne organizuje Tekovská hvezdáreň v Leviciach, nasledovné umiestnenia: vo 4. kategórii – ZUŠ (prípravné štúdium a 0. – 4. ročník ZUŠ) 2. miesto Karin Holková – Slnko, ja a Mesiac, 3. miesto Jakub Árendáš -Vesmírčania, v 5. kategórii – ZUŠ (5. – 9. ročník ZUŠ): 1. miesto Soňa Árendášová – Jupiter, 3. miesto Laura Liliana Kajanová -Súhvezdia zverokruhu, 4. miesto Lucia Kabinová – Star Wars. Víťazné práce postupujú do celoštátneho kola výtvarnej súťaže v Hurbanove. Na súťaž ich pripravila pani učiteľka Andrea Harmadyová.

Celoslovenská prehliadka sólovej hry na cimbale žiakov základných umeleckých škôl sa konala  v Základnej umeleckej škole Jozefa Kresánka v Bratislave.  V III. kategórii nás reprezentoval Filip Ernest Hudák. Získal ocenenie v zlatom pásme. Ďalšou možnosťou reprezentovať školu bol Levický hudobný festival. Opäť nás reprezentoval Filip Ernest Hudák, ktorý v 3. kategórii získal strieborné pásmo. Na súťaže ho pripravil pán učiteľ  Alex Danihel.

Na celoslovenských klavírnych súťažiach nás reprezentoval Lukáš Trnka, žiak 1. ročníka. V Topoľčanoch sa umiestnil v strieborno pásme, v Sládkovičove v zlatom pásme a bol absolútnym víťazom vo svojej kategórii. Na súťaž ho pripravila pani učiteľka Frederika Uhnáková.

Po dvojročnej, nútenej pauze, sa opäť uskutočnila spevácka súťaž  Kremnické laso. V kategórii spevákov sólistov nás reprezentovali Lenka Berkešová, ktorá získala prvé miesto v kategórii A2, Dominika Kováčová v kategórii A1 prvé miesto. Na súťaž ich pripravil pán učiteľ Norbert Pompa.

Dňa 26.mája sa uskutočnil absolventský koncert žiakov 4.ročníka 1.časti  hudobného a tanečného odboru, výstavy prác žiakov výtvarného odboru. Koncert sa konal na novom pódiu v areáli školy. V hudobnom odbore sa predstavilo 18 žiakov, v tanečnom 5 a vo výtvarnom 13 žiakov. Každý absolvent pri predstavovaní dostal kvet, sladkú odmenu v podobe čokolády, diplom a fotku tabla. Atmosféra na koncerte bola uvoľnená. Na pódiu sa striedali absolventi, ktorí predviedli sólové aj spoločné hudobné čísla. Pripravovali ich so svojimi pedagógmi niekoľko vyučovacích hodín, spoločne hľadali najlepšie skladby a poctivo sa venovali ich nácviku, aby sa počas koncertu divákom ukázali v čo najlepšom svetle. Ich snaha bola ocenená potleskom obecenstva. Verím, že na absolventský koncert zostanú všetkým príjemné spomienky. 

Renáta Godová