V roku 2022 sa v Základnej škole v Tlmačoch zrealizovalo už viacero aktivít.

Deň sv. Valentína sme si v našej škole pripomenuli vo februári prostredníctvom rozhlasovej relácie a valentínskej pošty. Valentínske pozdravy sa zozbierali do schránky a tie potom rozdávali žiacki poštári.

Priebežne sme vytvorili relaxačné zóny na prvom a druhom poschodí. Sú tam sedacie vaky a herné plochy na rôzne spoločenské hry pre žiakov. A keď je telo oddýchnuté, tak je oddýchnutá aj naša myseľ.

V apríli nás v prvej triede poctili návštevou predškoláci z MŠ Lúčik a z MŠ z dolnej časti Tlmáč s pani učiteľkami. Prváci ich srdečne privítali a ukázali im, čo všetko ich vo veľkej škole čaká, zahrali sa s predškolákmi rôzne didaktické hry a za usilovnosť a aktivitu na otvorenej hodine si na pamiatku odniesli drobné darčeky a medaily.

Ako každoročne aj tento rok sa naša škola zapojila do finančnej  zbierky Deň narcisov – pre onkologických pacientov, ktorú organizuje tím Liga proti rakovine. Naši deviataci spolu s pani učiteľkou zbierali príspevky nielen v našej škole, ale aj v ZUŠ a po celom meste Tlmače. Podarilo sa vyzbierať až 665,70 €. Za všetky príspevky srdečne ďakujeme.

V dôsledku aktuálnej politickej situácie vo svete a s tým spojenej migrácie ukrajinského obyvateľstva k nám prišli noví žiaci. Naši učitelia, žiaci a rodičia prejavili svoju solidaritu, keď začiatkom apríla uskutočnili zbierku učebných pomôcok, spoločenských hier, športových a kreatívnych pomôcok pre nových spolužiakov z Ukrajiny. Podarilo sa nám vyzbierať zošity, perá, štetce, farby a množstvo iných školských pomôcok. Pomôcky, ktoré zostali, sme odovzdali pracovníkom Slovenského Červeného kríža v Leviciach. Ďakujeme všetkým darcom.    

Pre žiakov siedmeho a ôsmeho ročníka sa v marci 2022 zorganizoval lyžiarsky výcvik v Krahuliach. A žiaci štvrtého ročníka mali možnosť zúčastniť sa pobytu školy v prírode v Donovaloch.

   Základná škola v Tlmačoch bola 10. mája 2022 poctená návštevou delegácie účastníkov Peace run 2022. Bežci z rôznych štátov sveta, ktorí sa zúčastňujú behu mieru, sa snažia šíriť dobrú vôľu, aktivizovať ľudí k pohybu, ale najmä apelovať na harmonické spolunažívanie medzi národmi. Základná škola v Tlmačoch sa stala členom svetového behu mieru a dostala certifikát. Deti si odnášali svoj bežecký pas, nálepky a kartičky s krajinami štátov. Nechýbala spoločná fotka a celú akciu umocnilo vysadenie stromu mieru.

   Vo štvrtok 19.5. sa naši žiaci zúčastnili natáčania vedomostnej zábavno-súťažnej šou RTVS Naj škola. Zmerali si sily so žiakmi ZŠ Ivanka pri Nitre a ZŠ J. A. Komenského Sereď. Účinkovanie v takejto súťaži je iste pre všetkých veľkým zážitkom, no i samotné nakrúcanie a výroba boli veľmi zaujímavé. Predsa len, môcť nazrieť do zákulisia príprav, pohybovať sa v štúdiách RTVS, vidieť, zažiť, aké to je – byť pred kamerami, nie je všednou realitou pre nikoho z nás.

V utorok 24. 5. sa naši deviataci, ôsmaci a niektorí siedmaci zúčastnili exkurzie do Osvienčimu, kde sa nachádza bývalý najväčší nacistický koncentračný tábor, ktorý dnes slúži ako múzeum holokaustu. Slovenské sprievodkyne pútavo porozprávali o histórii koncentračného tábora, o živote väzňov a o osudoch ľudí, ktorí tu boli počas druhej svetovej vojny. Exkurzia bola veľmi poučná a prispela k prehĺbeniu historického povedomia detí.

Naši žiaci boli aktívni aj v rôznych vedomostných, talentových a športových súťažiach, kde sa im darilo. Zo všetkých úspechov spomeňme tie najvýraznejšie: Petra Krčmárová získala 1. miesto v okresnom kole súťaže Šaliansky Maťko. Natália Herczegová bola úspešná v speváckej súťaži Slávik Slovenska 2022, kde získala 1. miesto v okresnom kole.

Šimon Záležák a Emma Klučiarová obsadili 1. miesto a Miriam Ďurovská 2. miesto v súťaži 4-boj mladších žiakov. Šimon Záležák a Emma Klučiarová nás reprezentovali aj na krajskom kole a postúpili na celoslovenské superfinále, ktoré sa konalo v Šamoríne. V celkovom hodnotení bol Šimon tretí najlepší na Slovensku. Emma získala tretie miesto v nočnom behu na 400m.  Veľký úspech zaznamenal Matej Záležák, ktorý bol 2. na Majstrovstvách Slovenska v skoku do diaľky a okrem toho získal aj dve prvé miesta – v behu na 60 m a 150 m.

Helena Barátová