V januári  po uvoľnení sa nám konečne podarilo usporiadať IMATRIKULÁCIE pre naše najmenšie Lienky v prvej triede. Privítali sme ich, ako sa patrí, veselými pesničkami, malými darčekmi a diplomom na pamiatku a vystrojení lienkovými čelenkami prechádzali popod Zlatú bránu, kde sa premenili na ozajstných škôlkarov.

Február sa niesol v znamení Karnevalových osláv, kde si každá trieda vystrojila program podľa svojej fantázie a chuti. Rôznorodé masky sa vírili v tanci a speve do obeda a potom ich čakal chutný fašiangový obed – šišky, na ktorých si detičky pochutnali a únavou padli  do svojich postieľok.

V marci nás poctili svojou návštevou  policajti s Dopravného inšpektorátu v Leviciach a sprevádzali nás dlhým pochodom s Morenou ku Hronu, kde sme ju za výrazného spevu hodili do vody a pani policajtke JUDr. nadpor. Monike Molnárovej a pánovi policajtovi kapitánovi ing. Petrovi Polákovi sa deti zavďačili svojimi prácami.

V marci mesiaci knihy sme  boli na návšteve v knižnici, kde sme  sa  dozvedeli  zaujímavé  knižné novinky a ako funguje  knižnica. Čo všetko si vieme požičať a ako sa správame pri listovaní v knižkách.

So Zelenou vŕbou chodili začiatkom apríla naši najstarší predškoláci so svojimi pani učiteľkami a obdarovali svojimi pozdravmi pracovníkov MsÚ a iných inštitúcií.

Koncom apríla navštívili predškoláci ZŠ, kde sa mohli zoznámiť s prácou svojich kamarátov prvákov a vyskúšať si nielen sedenie v lavici, ale aj nejaké aktivity a úlohy, ktoré mali pre nich pripravené. Navzájom si vymenili vlastnoručne vyrobené darčeky a plní dojmov a zážitkov sa vrátili do MŠ.

Firma Samsung nás obdarovala veľkým darčekom – Krtkom, s ktorým sme sa hneď aj odfotili na ŠD.

Deň Zeme oslávila každá trieda vyčistením školského dvora a zasadením kvietkov, stromčekov a tak sme si opäť skrášlili naše prostredie v škôlke.

Začiatkom mája prebehol v MŠ zápis detičiek, pre ktoré sme vyrobili krásne dekoratívne darčeky.         

Niektoré detičky sa zúčastnili Tlmačského polmaratónu a naše pani učiteľky pomáhali pri prezentácii ako aj po minulé roky.

Deň matiek sme konečne oslávili v spoločnosti a bez rúšok. V nedeľu v Kultúrnom dome naši predškoláci predviedli svoje vystúpenie rozprávky O snehulienke a siedmych trpaslíkoch a moderným tancom. Ostatné triedy svojim programom básničiek, pesničiek a tančekov vo svojich triedach.

Najstaršie a stredné deti absolvovali prednášku o zdravých zúbkoch, kde sa hravou formou oboznámili so správnou technikou čistenia zúbkov, ktorú si mohli vyskúšať na maketách.

Čaká nás oslava Dňa detí, kde majú deti pripravené súťaže, klauniádu, divadielko, ukážku práce psovodov, darčeky a prekvapenia od svojich pani učiteliek.

Zapojíme sa aj do folklórnej prehliadky ľudovej slovesnosti Tekovské koliesko a naši predškoláci sa predvedú pod vedením pani učiteľky Zlatky a Janky so svojim programom.

Deň otcov oslávime vonku na školskom dvore podľa nápadov a fantázie pri výbere aktivít.

Koniec roka patrí našim milým predškolákom, ktorým bude slávnostne odovzdaný certifikát o ukončení predprimárneho vzdelávania a za plnej zábavy po oficiálnej stránke programu sa budú deti veseliť kým budú vládať.

Edita Rybárová