V pondelok 25. apríla sa vo Voľnočasovom centre zišli tlmačskí seniori – členovia ZO JDS, aby zhodnotili minuloročnú činnosť a naplánovali program na tento rok. Medzi seniorov prišli zástupcovia mesta – primátor Miroslav Kupči, prednostka MsÚ Zuzana Kotrus Rákociová aj predsedníčka Okresnej organizácie JDS Emília Nichtová.

Činnosť organizácie, tak ako všetky oblasti nášho života v minulom roku bola poznačená obmedzeniami v súvislosti s pandemickou situáciou na Slovensku aj na celom svete. Na dlhší čas bolo úplne zatvorené Voľnočasové centrum. Predseda tlmačskej JDS‑ky Július Bachan v správe spomenul, že aj napriek všetkým obmedzeniam sa podarilo zorganizovať niektoré akcie. V máji seniori brigádovali pri čistení okolia centra a kostola. V júni sa uskutočnila na amfiteátri schôdza s posedením pri opekaním špekáčikov. V júli sa veľká skupina Tlmačanov zúčastnila na okresných športových hrách v Kozárovciach a viacerí si odniesli aj cenné víťazstvá. V auguste s podporou klubu turistov uskutočnili výlet po značkovanom chodníku na Plešovicu. Pri príležitosti osláv SNP na oslavách vystúpila aj novozaložená mužská spevácka skupina seniorov. Mnohí zo seniorov sú aj členmi SZPB a pravidelne svojou účasťou podporujú podujatia tejto organizácie. V septembri sa uskutočnil okresný piknik vo Veľkom Ďúre, na ktorom sa tlmačskí seniori stretli so svojimi vrstovníkmi z ďalších organizácií v okrese. V októbri pomohli jednej z členiek organizácie brigádou pri oberaní hrozna a novembri zase pri čistení orechov. Počas posledných dvoch rokov sa niektoré stretnutia konali v prírode na amfiteátri.

Počas mesiacov, keď to bolo možné, schádzali sa vo Voľnočasovom centre. Tlmačská organizácia, ako jedna z mála organizácií v okrese dostala od mesta do užívania priestor, kde sa môžu každý deň popoludní schádzať, posedieť si, zahrať si stolný tenis, pozrieť si televíziu.

Primátor mesta aj prednostka chodia medzi seniorov nielen na výročné schôdze, ale aj na iné podujatia a stretnutia. Pravidelne ich informujú o dianí v meste, o tom, čo mesto chystá, ale tiež zbierajú podnety na riešenie problémov staršej generácie v meste. O dobrej spolupráci mesta a organizácii JDS hovorila aj Emília Nichtová a poďakovala sa predstaviteľom mesta za podporu a pomoc seniorom.

V diskusii primátor aj prednostka hovorili, čo pripravujú pre seniorov v oblasti sociálnej starostlivosti a pomoci seniorom. V blízkej budúcnosti by sa Voľnočasové centrum malo presťahovať do nových priestorov, kde by mali byť ešte lepšie podmienky pre ich činnosť. Hovorilo sa aj o tom, že aj Tlmače by chceli pomôcť seniorom zavedením systému signalizácie pre prípady núdze, ktoré je dôležité najmä pre osamelých seniorov.

V mesiaci jún sa pripravuje v Tlmačoch turistické podujatie pre seniorov. Na programe sú výlety, návštevy divadla, účasť na okresných podujatiach, o ktorých podrobnejšie informovalo predsedníčka okresnej organizácie E. Nichtová. Športové hry organizujú v susednom Rybníku, budú aj tradičné prehliadky spevokolov, recitátorov. Všetko však bude záležať, aby sa nezopakovali pandemické opatrenia.

E. Nichtová hovorila aj o poukazoch na rekondičné pobyty. Viaceré z nich sú už v ponuke a záujemci sa o ne môžu prihlasovať.

Text a foto: Ing. Jaroslav Burjaniv