Redakcia

Tlmačské echo – občasník obyvateľov mesta Tlmače.

On-line verzia: www.tlmacskeecho.sk

Vydáva Mestské kultúrne stredisko Tlmače a Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu pri Mestskom zastupiteľstve v Tlmačoch.

Príspevky – články posielajte na info@tlmacskeecho.sk

Redakčná rada: Mgr. Július Žúbor, Lucia Kúdelová, Lucia Brumlovská

Správa obsahu: Lucia Brumlovská

Technická správa webu: Juraj Hruška

Inzercia

Kontakt

Mestské kultúrne stredisko
Námestie odborárov 5
93521 Tlmače
Lucia Kúdelová – riaditeľka MsKS Tlmače
Tel: 036 634 2054
Mob: 0918 499 188
e-mail: info@mskstlmace.sk

Tlačená verzia Tlmačského echa

Tlačená verzia vychádza 2x ročne v mesiaci júl a december. Noviny sú distribuované bezplatne všetkým obyvateľom mesta Tlmače.

Plošná inzercia
Celá strana: 160,00 EUR
1/2 strany: 80,00 EUR
Iný rozmer:
1 cm2 0,50 EUR
reklamný článok 1 cm2:     0,30 EUR
Inzercia na 1. strane: príplatok 100%

Riadková inzercia
Do 20 slov – 1,50 EUR
Nad 20 slov – 0,10 EUR/slovo

Poďakovania a spomienky
Bez fotografie – 1,50 EUR
S fotografiou – 2,50 EUR

Inzercia na webovej stránke tlmacskeecho.sk

PR článok s odkazom na stránku klienta – 40 €/ mesiac / web
Umiestnenie: na titulnej stránke webu – front page slider

Square banner – 20 €/ mesiac / web
Umiestnenie: na titulnej stránke webu
Technické podmienky: Banner: 370 x 370 px