V čase, keď sa blíži koniec školského roka, tešíme sa na letné prázdniny, sa na Strednej odbornej škole technickej v Tlmačoch, uskutočnilo celoškolské kolo súťaže Túry do literatúry. Do triednych kôl sa zapojilo päť tried, od prvákov až po študentov tretieho ročníka. Ich úlohou bolo pomocou „túr do literatúry a jazyka“ vytvoriť jazykovú alebo literárnu nástenku podľa vopred stanovených kritérií.

Po prezentovaní a vyhodnotení triednych kôl študenti hlasovali za postupujúcich spolužiakov do celoškolského kola. V celoškolskom kole sa zúčastnilo štrnásť súťažiacich, kde konkurencia bola veľmi silná. Chlapci a dievčatá to však zvládli na výbornú, ich prezentovanie prác bolo na veľmi dobrej úrovni a vyhodnotenie komisie bolo náročné. Na treťom mieste sa zaslúžene umiestnil programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení Dávid Pavlák z druhého ročníka. Striebornú priečku obsadil študent Ondrej Čuchor z II.D triedy. Na prvom mieste a zlatom stupni sa umiestnil druhák, študent odboru mechanik strojov a zariadení Matúš Goral.

Všetci ocenení študenti si odniesli zaujímavé vecné ceny. Chceme sa poďakovať všetkým zúčastneným žiakom, ktorí sa zapojili do celoškolskej súťaže Túry do literatúry.

Mgr. Marián Sabala