Základná škola v Tlmačoch na podnet svojich žiačok z Novinárskeho krúžku usporiadala v máji 2022 zbierku vecí pre tlmačský zvierací útulok. Odovzdané veci sa sústredili v škole. Darcovia prispeli obojkami, vôdzkami, tvrdšími loptičkami, gumenými hryzadlami, hrovými lanami a inými hračkami, starými uterákmi, plachtami, dekami, koberčekmi, ale aj pamlskami, psími konzervami a vreckom granulí.

Zozbieraním vecí to ale nekončilo! Žiaci zo spomínaného krúžku aj spolu s vybranými žiakmi sa podujali osobne odniesť potreby pre zvieratká do útulku. A tak dňa 26. mája preniesli osobne veci pre zvieratká do útulku. Aká to bola radosť – nielen pre psíkov, ktorí sa potešili detskej návšteve, ale aj pre žiakov, pre ktorých prítomnosť zvierat pôsobila priam terapeuticky.

Škola dostala pamätný list a siedmačka, ktorá s nápadom zbierky prišla a zároveň vytvorila aj plagát, si vyslúžila odznak na pamiatku. Deti sa dozvedeli o rôznych osudoch psíkov (zatúlaných, vyhodených, zdravotne trpiacich alebo jednoducho nechcených), ktorých pracovníci z útulku takto zachraňujú, vycvičia, socializujú, ak majú problém s ľudskou alebo inou psou spoločnosťou a hľadajú im nový domov. Patrí im veľké ďakujeme!

PaedDr. M. Kotorová