Posledný októbrový týždeň dýchal v našej škole jeseňou, súťažou o najkrajšiu Halloween tekvicu a prípravami Halloween party, ktorá sa konala v našej škole v Tlmačoch dňa 26. októbra 2017. Starší žiaci druhého stupňa pod vedením pani učiteliek pripravili výzdobu priestorov školy, ktorá čakala na mladších žiakov plná prekvapení a strašenia v tajomných komôrkach. Veľkolepý sprievod masiek mestom Tlmačami privítala v areáli školy pani riaditeľka, ktorá slávnostne otvorila Halloween party a škola sa premenila na čarodejnícku školu zábavy, strachu a šantenia. Detská radosť v znamení duchov, strašidiel, bosoriek a iných bytostí sa presunula do telocvične, v ktorej po príjemnom občerstvení pokračovala zábava sprevádzaná sladkými odmenami za plnenie úloh v komôrkach a najkrajšie vyzdobenú tekvicu. Výborná tanečná hudba roztancovala v školskej telocvični každého. Pomaly, ako hodiny pribúdali a blížil sa večer, nám nezostávalo nič iné, ako sa odmeniť a poďakovať všetkým maskám, ktoré prišli, všetkým bytostiam, ktoré vyčarovali v detských tvárach a srdciach ten nezabudnuteľný zážitok.

Dostrašenia, priatelia, aj v budúcom roku.

Mgr. Zuzana Kováčiková, zástupkyňa RŠ