OD 17.6.2019 začala veľká rekonštrukcia našej MŠ za plného chodu prevádzky. Vďaka ústretovosti našich rodičov a plnému pracovnému nasadeniu sme počas dvojmesačného obdobia od 1.7.2019 – 9.9.2019 prerušili prevádzku MŠ. Výsledok si už užívame s veľkou radosťou a vďakou. Všetci zamestnanci MŠ si vyhrnuli rukávy a v druhej polovici augusta sa osobne pričinili o odstránenie stavebného neporiadku a postupne vyčistili všetky priestory MŠ. Následne sa začalo veľké sťahovanie všetkého nábytku a zariadenia s pomocou Technických služieb mesta Tlmače, za čo im patrí veľká vďaka a vďaka MsÚ za nové interiérové dvere na triedach.

V septembri sme otvorili prevádzku MŠ v spodnom zelenom pavilóne, nakoľko horný pavilón bol ešte stále v rekonštrukcii do polovice októbra.

17.9.2019 to najprv vyzeralo na dážď, no počasie sa napokon umúdrilo a doprialo nám vychádzku k dvojkrížu na Galejách, kde sme si spoločne triedy  Levíkov, Rybičiek a Myšiek uctili pamiatku našich vierozvestcov „Cyrila a Metoda“.

Koncom septembra navštívili Slniečko s Lúčikom malé Mačiatka a Levíkov a pasovali ich za škôlkarov. Odovzdali im papierovú hračku s diplomom a deti im zaspievali častušku „Zlatá brána“.

Deti z Rybičkovej triedy prispeli krátkym programom na „Uvítaní novonarodených detičiek“ na MsÚ.

V októbri sme na školskom dvore prevetrali vlastnoručne vyrobené šarkany a vyšantili sme sa v pestrofarebnej palete napadaného lístia.

4.11.2019 sme pri príležitosti Dňa Materských škôl usporiadali Tekvičkový pochod a vyzdobenými tekvičkami sme vyzdobili areál MŠ. Zároveň sme si uctili našich starých rodičov a v mesiaci úcty k starším krátkymi programami.

V novembri do našej MŠ zavítal pesničkár  a profesionálny hudobník s agentúry Nobbo.  Celý projekt ako aj piesne a texty, boli formované na  edukáciu, pri ktorých si deti  utvrdzovali  pesničkovou formou základné znalosti o doprave. Hrou na elektronickej gitare a obrázkami s dopravnými situáciami, pútavou pesničkovou formou zaujal naše deti a utvrdzoval ich znalosti o doprave. Deti boli plné očakávania a pesničkár  ich zaujal svojimi hádankami s otvorenými otázkami. Za správnu odpoveď deti získali sladkú odmenu. Počas vystúpenia deti tlieskali, aj si veselo zatancovali.

 Na druhý deň sme sa zúčastnili besedy s Ing. kpt. Petrom Polákom,  preventistom s Dopravného inšpektorátu v Leviciach, ktorý pútavou formou priblížil deťom dôležitosť dodržiavania bezpečnosti na cestách a ihriskách. Deti sa zapájali do diskusie a kládli niekedy aj úsmevné otázky, ktoré nás všetkých pobavili.

Najbližšie nás čaká Mikuláš a Tlmačské Vianoce, kde predvedieme kultúrny program, ktorý deti s láskou nacvičili.                                                                                                                                      

                                                                                                                   Edita Rybárová