MŠ otvorila svoje brány v novom roku 2020. Tento rok sme sa veľmi nemohli realizovať v aktivitách so snehom a s tým súvisiacim športom. Naše kreatívne pani učiteľky si pre deti pripravili mnoho úžasných tvorivých a zážitkových aktivít, cez ktoré sa deti mohli vzdelávať a zároveň hrať.

Vo februári sme zorganizovali celoškolský Karneval, kde nás navštívila Spievanka a Kvetinka v podaní našich pani učiteliek Danky Považanovej a Janky Fazekašovej. Spoločnými pesničkami a rôznymi aktivitami vtiahli deti do deja akéhosi muzikálu a deti za splnené aktivity dostali odmenu vo forme vyrobených papierových darčekov. Na záver si celá MŠ zatancovala pár spoločných tancov a odfotili sa so Spievankou a Kvetinkou.

Celoškolský karneval

Predškoláci boli na návšteve Základnej školy, kde sa mohli zapojiť do vyučovacieho programu svojich starších kamarátov a ukázať im svoje vedomostné zručnosti. Navzájom si povymieňali vlastnoručne vyrobené darčeky a popriali veľa úspechov vo vzdelávaní.

V marci nás zaskočila pandémia Koronavírusu COVID 19 a zostali aj naše brány MŠ zatvorené.

1.6. 2020 sa znova začne život v MŠ aj keď s náležitými opatreniami a preto si navzájom želáme, aby sme sa v zdraví vrátili všetci do normálneho života.

Nech sú tento Medzinárodný deň detí všetky detské očká rozžiarené šťastím.

                                                                                       Edita Rybárová