Základná umelecká škola v Tlmačoch v školskom roku 2019/2020 otvorila svoje dvere pre 224 žiakov. Vyučovanie prebiehalo v troch odboroch. Hudobný odbor so 102 žiakmi, výtvarný odbor  s 97 žiakmi a tanečný odbor s 25 žiakmi. Pekne rozbehnutý školský rok pribrzdila pandémia, ktorá zatvorila školu na 11 týždňov. Po zistení, že situácia, ktorá nastala sa tak rýchlo nezmení, začali pedagógovia učiť svojich žiakov prostredníctvom diaľkovej výučby. Využívali elektronické aplikácie, ktoré im umožnili aj naďalej umelecky vzdelávať žiakov. S účinnosťou od 1.júna 2020 majú žiaci hudobného odboru možnosť sa opäť vrátiť k svojim pedagógom a pokračovať v individuálnom vyučovaní. Skupinové vyučovanie /výtvarný odbor, tanečný odbor, hudobná náuka, kapely/ zatiaľ nie je možné.

Vážení rodičia, záujemcovia o štúdium v ZUŠ, máte možnosť poslať elektronickú prihlášku a to kliknutím na odkaz na webovej stránke školy www.zus-tlmace.sk  do 30. 06. 2020. Vyplnenú prihlášku si môžete vytlačiť a priniesť na prijímaciu skúšku.

O presnom termíne konania skúšok Vás budeme informovať. Termín bude zverejnený aj na webe školy www.zus-tlmace.sk  a školskom FB.

Mgr. Renáta Godová, riaditeľka školy