Po zasadnutí krízového štábu mesta sa 13. marca zatvorili brány našej školy. A už 16. marca prišlo nariadenie od Ústredného krízového štábu SR, ktoré uzatvorilo školu na dlhší čas.

      Keď zostalo ticho na chodbách, využili sme voľno na rekonštrukciu fyzikálno – chemickej učebne a priestorov suterénu, kde budú pre žiakov vybudované kovodielňa, drevodielňa a pohybové štúdio. Veľká vďaka patrí mestu Tlmače a aj poslancom mesta, ktorí sa pričinili o to, že žiaci budú mať skvalitnený výchovno-vzdelávací proces. Vyučovanie zatiaľ prebiehalo dištančnou formou, žiaci a ani učitelia nezaháľali a škola prešla do virtuálneho priestoru. Po spoločnom úsilí sme vďaka nasadeniu pedagógov pokračovali vo výučbe a priučili sa aj my niečomu novému.  

     Po všetkých týchto zmenách sme sa predsa dočkali rozhodnutia o znovuotvorení našej školy, a to od 1.6. Samozrejme sa nástup nemôže uskutočniť bez dodržania prísnych hygienických pravidiel, ktoré musia dodržať nielen zamestnanci školy, ale aj nastupujúci žiaci. My ako vedenie sme sa na nástup žiakov pripravovali dlhodobo tým, že sme zabezpečili kompletnú dezinfekciu priestorov, pre zamestnancov máme dostatočný počet jednorazových rúšok a rukavíc. Vďaka obchodnému domu TESCO sú zabezpečené pre deti aj jednorazové papierové utierky, servítky a od Rady rodičov máme antibakteriálne mydlo.

     Okrem týchto vecí sa musí návrat žiakov, síce len čiastočný, keďže nastupujú deti 1. až 5. ročníka, zabezpečiť aj po administratívnej stránke. Všetko je teda pripravené a teraz sa už môžeme tešiť na 1. jún. Deti ostatných ročníkov (t.j. 6. až 9.roč.) sa naďalej zostávajú vzdelávať dištančne, teda zo svojich domovov. 

     Najťažšie zo všetkého, čo nás čaká, je dodržiavanie rozostupov, keďže vzdelávanie nie je len o vedomostiach, ale aj o emóciách.  Deti prejavujú svoju radosť, ale aj smútok rôzne, preto nás všetkých čaká veľká výzva, na konci ktorej bude plnohodnotný nástup všetkých našich žiakov do školských lavíc. 

Mgr. Helena Barátová