Dňa 5. októbra 2016 sme aj my, študenti štvrtého ročníka Strednej odbornej školy technickej v Tlmačoch, zavítali do Nitry na IV. ročník Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus 2016, ktorý sa konal na nitrianskom výstavisku. Ako záujemcovia o vysokoškolské štúdium sme mali príležitosť bližšie sa oboznámiť s ponukou jednotlivých študijných odborov slovenských a českých vysokých škôl. Celkovo 235 univerzít, vysokých škôl, fakúlt a ďalších vzdelávacích inštitúcií ponúkalo návštevníkom viac ako 3000 študijných odborov. Na veľtrhu sa zúčastnili okrem slovenských aj vysoké školy zo zahraničia, predovšetkým z Českej republiky, Veľkej Británie, Dánska a Holandska. Svoje zastúpenie mali aj univerzity z Nemecka, Poľska a Číny. Nakoľko už teraz študujeme na SOŠt Tlmače technické odbory – programátor obrábacích strojov a zariadení, či mechanik elektrotechnik, bolo pre nás zaujímavé pozrieť si pripravené ukážky a bližšie sa informovať o možnostiach technického vzdelávania. Lebo ako je dnes prízvukované a medializované: „S technikou máte budúcnosť!“, sme sa priamo stretli aj na výstavisku. Zaujali nás predovšetkým prezentácie vysokých škôl: STU Bratislava, Žilinská univerzita a UKF Nitra, kde by sme chceli po úspešnej maturite pokračovať v štúdiu. Mali sme možnosť získať katalógy a brožúry s kontaktmi, termíny podania prihlášok a prijímacích konaní, otestovať sa elektronickým testom „Na čo sa hodíš?“, využiť poradenstvo o štúdiu a veľa iných zaujímavých informácií, ktoré by nám mali pomôcť pri štarte na vysokej škole. Je predsa lepšie raz vidieť ako stokrát počuť, o čom sme sa presvedčili. Aj vďaka ústretovému a milému prístupu študentov vysokých škôl a ich zástupcov sme o krok bližšie pri rozhodovaní sa a výbere nášho ďalšieho štúdia.

Mgr. Marián Sabala

účastníci IV. ročníka Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus 2016