Dňa 18. októbra 2016 sme aj my, študenti III.D triedy Strednej odbornej školy technickej v Tlmačoch, zavítali do Atlantis centra v Leviciach, ktoré nám ponúklo z každého rožku trošku. Cieľom našej návštevy bola v prvom rade zaujímavá interaktívna prezentácia o solúnskych bratoch, sv. Cyrilovi a Metodovi a veľkomoravskom období, ktoré nám majú čo povedať aj dnes. V tom nás utvrdilo aj putovanie dejinami spisovnej slovenčiny zábavnou formou. Nemenej zaujímavou časťou našej exkurzie bola aj prezentácia a pripravené interaktívne exponáty k téme Ľudské telo, kde sme si mohli nielen zopakovať, ale aj naučiť sa nové veci pri poskytovaní prvej pomoci, ošetrovaní rán, či vidieť kompletnú stavbu ľudského tela pomocou interaktívnych exponátov. Ďalej sme si prezreli vystavené exponáty z vedy a techniky, kde sme využili, ale aj zopakovali si už nadobudnuté vedomosti z fyziky a matematiky. Uvedomili sme si, že fyzikálne zákony platia aj dnes a veľakrát si ich v bežnom živote ani len neuvedomuje. Stačí sa len lepšie zamyslieť a zistíme, že matematika a fyzika nás všetkých obklopuje. Zábavnou formou a pomocou interaktívnych exponátov sme prenikli do umenia, vedy a techniky. Je predsa lepšie raz vidieť ako stokrát počuť, o čom sme sa presvedčili. Ďakujeme za ústretový a milý prístup zamestnancov centra, ktorí nám umožnili nahliadnuť do minulosti, ale aj prítomnosti prostredníctvom rôznych pútavých interaktívnych exponátov.

Mgr. Marián Sabala

Exkurzia Atlantis centra v Leviciach