Tlmačskí študenti dosiahli ďalší úspech. Tentokrát výborne obstáli vo vedomostnom kvíze, ktorý sa konal už po 18-ty krát. V Dome Matice slovenskej v Leviciach sa stretli trojčlenné družstvá stredných škôl okresu Levice na súťaži Poznaj svoju vlasť, ktorú organizuje miestny odbor Matice slovenskej. Zúčastnilo sa jej deväť stredných škôl, ktoré medzi sebou súťažili formou kvízu. Naši študenti sa zúčastnili a úspešne bodovali v silnej konkurencii svojich rovesníkov aj v tomto školskom roku. Ako každý roční k súťaže n e b o l o t o m u inak ani teraz. Stredná odborná škola technická v Tlmačoch mala svoje zastúpenie. Trojčlenný tím tvorili š t u d e n t i tretieho ročníka technického odboru programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení v zložení: Adam Chrenko, Michal Mucha a Erik Tariška. Aj keď po prvom kole boli výsledky ešte veľmi tesné, ďalšie dve kolá pomaly ukázali rozdiely vo vedomostiach jednotlivých tímov. Zúčastnení študenti museli hlboko načrieť do svojich vedomostí o Slovensku. Vo všetkých troch kolách kvízu – slovenská literatúra, slovenská história a slovenská príroda naše družstvo získalo úctyhodný počet bodov, ktorý im nakoniec vyniesol peknú bronzovú priečku a len veľmi tesne zaostali za prvým a druhým miestom. Otázky boli veľmi náročné a preto nás toto umiestnenie milo prekvapilo a potešilo zároveň, keďže konkurencia bola veľmi silná. Získali sme do zbierky ďalšie cenné tretie miesto v tejto súťaži. Úspešnému tímu blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

Mgr. Marián Sabala