Dňa 13. októbra 2017 sme na pôde našej školy, Základnej školy, Školská 9, Tlmače privítali jednu z najčítanejších detských spisovateliek Gabrielu Futovú, ktorá k nám pricestovala z ďalekého Prešova. Žiaci ju už celý týždeň srdečne očakávali, pretože jej vtipné knihy čítajú s veľkým nadšením. Privítali sme ju v priestoroch našej školy, kde sme si pre ňu pripravili krátky kultúrny program, ktorý bol uvitý z piesní a básní, pretože našim želaním bolo, aby sa pani spisovateľka stala krstnou mamou novootvorenej školskej čitateľskej dielne. Čitateľská dielňa vznikla v septembri 2017 za pomoci našich žiakov a rodičov, ktorí dobrovoľne darovali do dielne jednu zo svojich prečítaných kníh, ktoré poslúžia pre nových čitateľov. Pani spisovateľka bola nadšená a mala veľkú radosť z obrovského záujmu detí o ňu i o samotné čítanie kníh. Spoločne s deťmi našu čitateľskú dielňu pokrstila písmenkami a prispela do nej niektorými svojimi dielami.

V spolupráci s MsKS v Tlmačoch, pokračovalo stretnutie s Gabrielou Futovou besedou v MsKS a následnou autogramiádou. Mnohé z detí zasypali spisovateľku rôznorodými otázkami z jej pracovného i osobného života, no napriek tomu im venovala veľa pozornosti, úsmevu a humorných príbehov. Prístup spisovateľky k deťom bol láskavý a srdečný, čo viedlo k veľmi príjemnej atmosfére. Poďakovanie vo forme kvetov a spomienkového daru umocnilo celé stretnutie k trvalým spomienkam pre všetkých prítomných. Pretože knihy sú ako živí priatelia. Je ich málo, ale ak čítame srdcom, dokážeme vyčítať z nich aj to, čo autori do nich nevložili.

Mgr. Zuzana Kováčiková zástupkyňa RŠ