Predškolský vek je dôležitým obdobím v živote človeka. Vytvárajú sa tu základy pre ďalšie obdobia. Školský rok 2017/2018 začal len nedávno a už tu máme zimu. V materskej škole Lúčik na Lipníku boli deti na začiatku šk. roka rozdelené do štyroch tried a z toho je jedna trieda najmenších detí- Myšiek. 4.októbra sme slávnostnou imatrikuláciou prijali nové deti do materskej školy pasovaním škôlkárov .

Najmenšia trieda – Myšky

Pre tie najmenšie detičky čakalo množstvo nových vecí, noví kamaráti, pani učiteľky, pekné upravené triedy a zaujímavé hračky. Pasovanie tých najmenších za plnohodnotných škôlkárov má u nás už dlhoročnú tradíciu a vždy je milým spestrením každodennosti.

V jeseni sme oslávili ako už tradične Október – Mesiac úcty k starším vystúpením detí a jesennými tvorivými dielňami.

Tvorivé dielničky

Detičky, ale aj pani učiteľky sa intenzívne pripravujú, aby dôstojne reprezentovali svojim zimným vystúpením materskú školu na Tlmačských Vianociach, ktoré sa budú konať 9. decembra. Ale ešte predtým budeme čakať na Mikuláša. Snáď príde a donesie nám množstvo darčekov.

My v materskej škole Lúčik z vlastnej skúsenosti vieme, že spokojnosť dieťaťa je pre rodiča najdôležitejším pocitom, aby sa mohol pokojne venovať ostatným povinnostiam. Aby sa Vaše detičky vracali domov spokojné, usmievavé a šťastné, stará sa o nich kvalifikovaný tím učiteliek, ktoré sa snažia, aby Vaše dieťa bolo bohaté na zážitky, aby získavalo čo najlepšie kognitívne vedomosti a bolo čo najlepšie pripravené na život v spoločnosti.

Mgr. Jarmila Fazekašová, zástupkyňa riad. MŠ