Ako by to bolo len včera, čo sme prvýkrát prekročili brány našej školy. Maturitný ročník sa nám zdal vzdialený a obraz stužkovej slávnosti sme poznali prevažne z rozprávania. Ale ubehlo to veľmi rýchlo. Uvedomili sme si to nastupujúc pred svojich rodičov a pedagógov. Hlavou nám prebleskli okamihy strávené v školských laviciach aj mimo nich. Poďakovania, ktoré na úvod odzneli, vtisli slzy do očí našich rodičov, ale aj nás. „Navždy sa zachová v pamäti stužková, keď si sa nesmelo, choval tak dospelo, až si sa čudoval, tá naša stužková…“, to sú slová známej piesne, ktoré v sebe skrývajú veľkú životnú pravdu. Inak tomu nebolo ani v IV.D triede, ktorej 22 študentov, odboru programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, si túto skladbu spoločne zaspievalo počas stužkovej slávnosti. 10. november 2017 bol magickým dátumom pre celú triedu IV. D Strednej odbornej školy technickej v Tlmačoch. Na túto slávnosť sme sa zodpovedne pripravovali už niekoľko týždňov dopredu. Na naše prekvapenie sme sa prvotných problémov a pochybností okamžite zbavili a vynaložili sme čo najviac úsilia na tvorbu programu. Stužková slávnosť programátorov SOŠT Tlmače, ktorým sme chceli potešiť všetkých divákov. Najviac úsmevných spomienok v nás zanechá program, ktorým sme sa snažili pobaviť prítomných. Plní napätia sme očakávali úvodný tón piesne, ktorá nás sprevádzala pri nástupe a potom sa to všetko začalo. Príhovor, stužkovanie, zábavný program, fotenie, večera, tanec a noc plná zábavy. Do života si odnesieme dobre mienené rady, ktoré do svojho príhovoru zahrnula pani riaditeľka Ing. Janka Mrázová. Stužková prebehla bez akýchkoľvek problémov a my, spolu s ostatnými, sme si naplno užívali náš večer. Nádherný večer sa niesol v atmosfére radosti, ale aj vďačnosti. Nezabudnuteľné momenty umocňovali zelené stužky, kvety, slávnostné oblečenie i krásne vyzdobená miestnosť. Zábava pokračovala do skorých ranných hodín a nikto si neželal aby skončila… a opäť sa nedalo nespomenúť na slová klasikov: „A predsa minúty nikdy tak nebežia….“ Naša stužková slávnosť sa teda skončila nad naše očakávania, a to aj vďaka nášmu triednemu profesorovi Mgr. Mariánovi Sabalovi, ktorému patrí naše poďakovanie za to, že to s nami perfektne zvládol. Čo môže byť krajšie ako to, keď ste s ľuďmi, ktorých máte radi a prežívate tie najkrajšie okamihy. Presne taká bola naša stužková slávnosť. Úžasné a nezabudnuteľné štyri roky. Hľadiac na svojich rodičov, akí sú hrdí a pyšní, si uvedomujeme, že jednu etapu už máme za sebou… jednu z tých mnohých… Stužková, to bola pre nás zábava, zážitky, spomienky, jedinečné chvíle, šťastie, radosť, láska, priateľstvo, jednoducho tie najkrajšie okamihy, ktoré si odnášame a na ktoré nikdy nezabudne. A tak ako si mnohí pamätajú tú svoju stužkovú, veríme, že aj tá naša ostane v našich mysliach čo najdlhšie. Stužková slávnosť je však za nami a my sa budeme čo najviac snažiť, aby sme úspešne zložili skúšku dospelosti v máji 2018.

Študenti IV.D tried

Stužková slávnosť programátorov SOŠT Tlmače