Materská škola na Novej ulici 2 v Tlmačoch prijala aj v tomto školskom roku medzi seba nové zvedavé slniečka. Čakala ich príjemná rodinná atmosféra a priateľské prostredie. Rodičia všetkých detí boli oboznámení s programom aktivít v najbližšom časovom období, ktoré boli zverejnené na nástenkách v interiéri materskej školy. V jesennom období čakalo deti aranžovanie sušených plodov pod vedením skúsenej odborníčky Táničky Szabóovej, na ktorom sa mohli zúčastniť aj rodičia. Deti mohli využiť všetky dary jesennej prírody a použili ich na vznik aranžmánov, ktoré boli vystavené v Kostole Sedembolestnej Panny Márie v Tlmačoch. V podobnom duchu sa niesla aj výzdoba materskej školy, ktorú si deti vytvorili z plodov záhrad svojich rodičov a starých rodičov. Pri príležitosti sviatku Úcty k starším zostavilo pedagogické vedenie materskej školy s deťmi hudobno-tanečné vystúpenie doplnené recitačným prednesom. Toto vystúpenie sa konalo v priestoroch materskej školy na Novej ulici 2 a v priestoroch Domu kultúry v Tlmačoch. Tanec a spev detí dopĺňal pedagóg zo ZUŠ Tlmače, Jakub Chlepko, DiS, art. hrou na husle. Život zvedavých slniečok z Novej ulice v Tlmačoch je plný pestrých aktivít, ktoré svedčia o ich napredovaní a talente.

PaeDr. Ingrid Porubcová, riaditeľka MŠ