Spoločnosť Lidl Slovenská republika venovala Slovenskému červenému krížu (SČK) štyri mobilné detské dopravné ihriská. Jedným z obdarovaných územných spolkov SČK je ÚS SČK v Leviciach, s ktorým naša škola, Základná škola, Školská 9, Tlmače, aktívne spolupracuje na viacerých projektoch. Na základe tejto spolupráce mali žiaci našej školy možnosť využiť ihrisko pri výučbe dopravnej výchovy. Mobilné dopravné ihrisko s rozmerom 17×20 m, pozostáva z podložiek zo špeciálnej gumy, mnohých prenosných dopravných značiek a semaforov. K ihrisku patria aj desiatky odrážadiel, kolobežiek, prílb a reflexných viest. V rámci výučby a spolupráce s dopravnou políciou SR sme oslovili Obvodné oddelenie PZ v Tlmačoch, čo prinieslo spojenie dopravnej výchovy a prvej pomoci ako veľmi účinné. Kapitán Ján Debnár a podporučíčka Andrea Jančová obohatili podujatie, ktoré organizovala naša škola dňa 29. 9. 2017, o mnohé zásady dodržiavania pravidiel cestnej premávky, o profesionálny prístup k deťom a prácu s deťmi z hľadiska prevencie na školách. Téma dopravnej výchovy detí je výsostne aktuálna, pretože na následky dopravných nehôd zomrie na Slovensku ročne niekoľko detí a ďalšie desiatky utrpia ťažké zranenia. Správnou edukatívou sa mnohým úrazom dá predchádzať. Preto sa naša škola pravidelne podieľa na vzdelávaní školákov v téme dopravnej výchovy. Na začiatku školského roka 2017/2018 sme v II. ročníku rozšírili vzdelávanie dopravnej výchovy aj výučbu prvej pomoci tejto vekovej skupiny žiakov. Považujeme za nevyhnutné sa tejto problematike venovať už v tomto období. Podujatie žiakov I. stupňa v poslednom septembrovom týždni bolo tzv. minikurzom bezpečnosti na cestách a prvej pomoci. Deti v spolupráci príslušníkov PZ získali cenné poznatky o správaní sa v dopravných situáciách, vyskúšali si mobilné dopravné ihrisko a získali osvedčenie na základe preukázaných vedomosti z danej problematiky. „Ľudský život je najvyššou hodnotou, a preto by sme ho mali chrániť.“ Deti sú mimoriadne zraniteľné, obzvlášť na začiatku nového školského roku. Ročne sa vyskytnú stovky dopravných nehôd, ktorých účastníkmi sú práve deti a mladiství. Záleží nám na ich bezpečnosti, a preto sme sa aj takouto formou rozhodli prispieť k jej zvýšeniu.

Mgr. Zuzana Kováčiková zástupkyňa RŠ