Celoslovenská prehliadka sólovej hry na cimbale žiakov základných umeleckých škôl je prestížnou súťažou, na ktorej si každoročne zmerajú sily tí najlepší cimbalisti.

Tento rok sa výnimočne konala v Akadémii umení v Banskej Bystrici, paralelne so Svetovým cimbalovým kongresom. Obe akcie organizovala Slovenská cimbalová asociácia.

Pani učiteľka Frederika Uhnáková zo Základnej umeleckej školy v Tlmačoch vychovala už niekoľko skvelých cimbalistov pre tento región a už v minulosti so svojimi žiakmi zožala množstvo vynikajúcich ocenení. Tak tomu bolo aj tento rok, keď žiak Filip Ernest Hudák medzi najmladšími hráčmi obhájil svoje zlaté pásmo z minuloročnej prehliadky. Staršia žiačka Ninka Ďatková, ktorá je už skúsená hudobníčka a možno ju počuť v cimbalovej hudbe Zuškáčik, svoju kariéru za cimbalom plánuje postaviť na profesionalite. Na konte má už niekoľko ocenení a tentoraz sa opäť tešila zo zlatého pásma. Žiaci si na súťažnú prehliadku pripravili skladby rôznych žánrov a na klavíri ich doprevádzala p. učiteľka Renata Trungelová.

R a d o s ť z ú s p e c h u umocnili diplomy a vecné ocenenia, ktoré si prevzali od medzinárodnej poroty a jej predsedu Dalibora Štrunca v Koncertnej sále Konzervatória J. L. Bellu v Banskej Bystrici.

Najvyšším, morálnym ocenením bolo predstavenie Filipa a Ninky na slávnostnom Galakoncerte, ktorý sa konal v centre Svetového cimbalového kongresu – v banskobystrickom hoteli Lux, kde sa tešili potlesku cimbalistov a priateľov cimbalu takmer z celého sveta.

Mgr. Renáta Godová, riaditeľka ZUŠ