Tak voláme našu Materskú školu v dolnej časti mesta Tlmače. Podľa názvu školského vzdelávacieho programu: „Naše zvedavé slniečka“, ktorým sa riadime už niekoľko rokov. Je to výstižné pomenovanie nielen pre náš výchovno-vzdelávací program, ale hlavne sedí na deti, ktoré túto materskú školu navštevujú. Sú to naozaj „zvedavé slniečka“ nielen pre svojich blízkych, ale aj pre celý náš personál. Deti sú tu šťastné, veselé a spokojné a spolu s nimi aj ich rodičia. A keď sú spokojní oni ,tak sme spokojní aj my. Naposledy sme sa s vami (čitateľmi Tlmačského echa) rozlúčili s prianím všetkého najlepšieho v novom roku. My sme začali rok 2017 zvesela. Ani sme sa nenazdali a január bol preč a my sme začali žiť fašiangovo – najprv pekným valentínskym dňom – deti mali na raňajky srdiečkový chlebík, na desiatu zeleninu v tvare kvietkov – to bola práca hlavne tety Moniky a pomáhala jej pri tom aj teta Zuzka. Čielka detí zdobili farebné srdiečka a domov si odnášali papierových mackov a zajačikov s drobnou sladkosťou – bol to jednoducho krásny valentínsky deň. Čoskoro nato sme začali s prípravou na náš tradičný karneval. To ste mali vidieť, koľko zamaskovaných detí, rodičov aj bývalých škôlkarov bolo v našom kultúrnom dome v dolnej časti mesta. Priestory boli vyzdobené rôznymi karnevalovými ozdobami, ktoré tvorili nielen učiteľky ale aj deti. O veselú náladu sa vo veľkej miere postaral aj šašo Roman. Rôzne dobroty, maškrty, pripravili mamičky a tradičné fašiangové šišky s penou, či lekvárom prichystala naša teta Monika – tých bolo dosť pre všetkých a chutili naozaj vynikajúco. Na karneval spomínali deti ešte dlho – každé z nich si totiž odnieslo aj hodnotnú tombolu. 1. marcový deň bol pre naše deti sviatkom. Navštívilo nás divadielko „Včielka“ z Piešťan. Videli sme krásnu bábkovú rozprávku „O divotvornom hrnčeku“, pomocou ktorej si deti potvrdili to, čo už dávno vedeli: ako dôležité je v živote využívať čarovné slovíčka – prosím a ďakujem. V tomto mesiaci navštívili naši predškoláci Základnú školu na Lipníku, kde terajší prváci (mnohí aj z našej materskej školy) ukázali čo všetko sa už naučili a naše deti sa mohli na vlastné oči presvedčiť, aká je „veľká škola“ a už sa na ňu tešia. Koncom marca Lipník sme sa rozlúčili so zimou a privítali jar hodením „Moreny“ do Hrona. Sprevádzali sme ju piesňami dolu Hronom hodný kus – bola to pre deti pekná jarná vychádzka. V apríli sme sa zúčastnili vystúpenia na Tekovskom koliesku s pekným ľudovým pásmom, ktorým sme potešili neskôr aj bývalé pani učiteľky a jasličkárky na ich X. stretnutí. V máji sme privítali v našej MŠ všetky mamky, babky, ba aj prababky aby sme im zavinšovali tancom, piesňami a básničkami i malým darčekom ku Dňu matiek. Pohostili ich krásnymi vyzdobenými koláčikmi v tvare srdca a kvietkov. Na týždeň od 29. mája do 2. júna sa deti tešia najviac. Je to tradične týždeň, ktorý patrí im. Každý deň majú pripravené rôzne zaujímavé činnosti: vozenie na koči, kŕmenie koníkov, Deň rozprávky, Detskú olympiádu, Indiánsky deň, výlet spojený s divadlom pre deti. Rozlúčka so školským rokom je spojená s rozlúčkou s našimi predškolákmi, z ktorých sa od septembra stanú prváci. Im ako aj všetkým ostatným prvákom želáme, aby sa im v škole páčilo aspoň tak, ako v MŠ a darilo sa im. Našu materskú školu čakajú od septembra aj iné zmeny – rozlúčime sa nielen s predškolákmi, ale nastanú aj personálne zmeny na poste riaditeľky a učiteľky. Novým kolegyniam prajeme, aby „zapadli“ do kolektívu a mali radi naše deti a deti aby mali radi ich.

Považanová Margita, riaditeľka MŠ Nová 2, Tlmače

Z činnosti materskej školy

Tekovské koliesko 2017