Žiaci ZŠ v Tlmačoch sa aj v tomto školskom roku zúčastnili recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín, kde prezentovali svoje výkony v recitácii poézie a prózy. Našim žiakom sa tento rok darilo mimoriadne dobre, čím ukázali, že nadanie na recitáciu rozhodne majú.
Z obvodného kola, ktoré sa konalo 30.3.2017 v MsKS na Lipníku, skončili na prvom mieste v rámci svojej kategórie až piati naši žiaci, ktorí tým postúpili do okresného kola – Soňa Árendášová (3. roč.), Lea Považanová (3. roč.), Kristína Árendášová (5. roč.), Timea Vrtíková (8. roč.) a Bianka Kováčiková (9. roč.).
V okresnom kole v Leviciach naši žiaci opäť bodovali a dve najmladšie reprezentantky našej školy získali prvé miesto vo svojej kategórii – Soňa Árendášová a Lea Považanová. Tieto dve mladé recitátorky zakončili svoje pôsobenie v tomto ročníku Hviezdoslavovho Kubína impozantne – v krajskom kole v Topoľčanoch, ktoré sa uskutočnilo 12.5.2017, získala Soňa Árendášová 3. miesto za recitáciu poézie a Lea Považanová 2. miesto za recitáciu prózy.

Všetkým našim úspešným recitátorom gratulujeme a ďakujeme za ukážkovú reprezentáciu ZŠ v Tlmačoch.

Mgr. Juraj Šebo