Na známosť sa všetkým dáva, mimoriadna zvláštna správa, tak ako vždy v tomto čase, v dňoch 6. a 7. apríla 2017 sa uskutočnil zápis detí do 1. ročníka Základnej školy Školská 9, Tlmače. Aj v našej škole sme sa na príchod nových budúcich žiakov tešili. Pani učiteľky pripravili pre deti podnetné úlohy motivované zábavou vo veselej Šašoškole. Deti sa mohli s pani učiteľkami zabaviť a zároveň si preveriť ich pripravenosť na vstup do prvej triedy. Budúci prváci boli veľmi šikovní a nebojácni, k čomu im napomáhali aj milé pani učiteľky z MŠ. Prvý dôležitý kontakt so školou sa deťom páčil a navyše si zo zápisu odniesli darčeky, ktoré pre nich pripravili pani učiteľky a pani vychovávateľky. Dúfame, že tieto okamihy v našej škole vzbudili v budúcich prvákoch veľa odhodlania sa popasovať so školskými povinnosťami, ktoré na nich čakajú. A my všetci im v tom veľmi radi pomôžeme. Už dnes sa tešíme, ako v septembri privítame svojich nových žiakov i spolužiakov.

Mgr. Zuzana Kováčiková