Plesali všetci

16. 02. 2017 sa telocvičňa ZŠ v Tlmačoch premenila na tanečný parket a žiaci prvého stupňa na veselé a pod škraboškami, maskami, kostýmami sa ukrývajúce postavičky z rozprávok a filmov. Aj pani učiteľky a vychovávateľky odložili na pár hodín ukazovátka, perá, triedne knihy a zmenili sa na indiánky s farebnými čelenkami a pierkami vo vlasoch. Konal sa totiž „KARNEVAL“ a všetci boli pozvaní. O výzdobu, dobrú náladu , súťaže a občerstvenie, čiže celý program sa postarali pani učiteľky a vychovávateľky. O hudobnú zábavu Martin Majer. Medzi tanečnými kolami sa súťažilo. Prváci predviedli tanečné kreácie v metlovom tanci. Druháci si zmerali sily v preťahovaní sa lanom. Tretiaci zdolávali dopravnú dráhu na kolobežkách. Štvrtáci ukázali atletické schopnosti na prekážkovej dráhe. Súťažné kolektívy boli odmenené diplomom na pamiatku sladkou odmenou. Plesali a bavili sa všetci.

Už teraz sa tešíme na „KARNEVAL 2018“.

Kolektív vychovávateliek ŠKD