Naša Materská škola v Tlmačoch na Lipníku je spoluorganizátorom prehliadky Malých zdravotníkov- detí predprimárneho veku s cieľom overenia úrovne teoretických vedomostí a praktických schopností v oblasti poskytovania prvej pomoci pri ošetrovaní jednoduchých zranení ako sú odrenina, popálenina a uštipnutie hmyzom. Tento rok sa konala 30. mája. Charakter podujatia bola prezentácia úrovne poznatkov a praktických skúseností detí predprimárneho veku v poskytovaní prvej pomoci. Pôsobenie na deti v oblasti formovania zdravotného uvedomenia, pozitívneho vzťahu k ochrane človeka a zdravia, utvárania základov mravných citov a prirodzeného rozvoja plnohodnotnej, jedinečnej osobnosti dieťaťa. Podujatie smeruje k rozšíreniu a upevneniu poznatkov z oblasti zdravotnej a dopravnej výchovy. Je jedným z článkov reťazca edukačného pôsobenia na deti. Klub zdravých materských škôl pri Územnom spolku Slovenského Červeného kríža v Leviciach tento školský rok vyhlásil už 24. ročník prehliadky Malých zdravotníkov. Súčasťou prehliadky boli aj aktivity na detskom mobilnom dopravnom ihrisku. Detské ihrisko bolo postavené v prenajatých priestoroch pri Dome kultúry v Tlmačoch a po telefonickom dohovore s organizujúcou materskou školou v obvode ho mohla verejnosť zdarma využiť ešte dva dni po prehliadke. Do rolí figurantov boli oslovení dobrovoľníci, členovia a mládežníci z SČK, pedagógovia a asistenti MŠ, deti z MŠ a ZŠ. Súčasťou prehliadky boli aj výtvarné práce detí z celého okresu Levice.
K hlavným cieľom prehliadky patrí aj odber krvi darcov – rodičov a starých rodičov detí, zamestnancov materských škôl, dobrovoľníkov a širokej verejnosti. Deti majú možnosť priamo pozorovať darcov krvi pri odbere, s obavou, rešpektom a veľkou láskou držať za ruku svojich milovaných rodičov, učiteľky… Vnímavo a s rešpektom sledovať darcov, ich emócie pri darovaní vzácnej tekutiny, ktorá pomáha zachraňovať zdravie a životy ľudí. Zamestnanci mobilnej Národnej transfúznej stanice z Nitry už niekoľko rokov zanietene a trpezlivo deťom vysvetľujú a prakticky predvádzajú testy krvných skupín a fungovanie prístrojov, ktoré zabezpečujú nezrážanie krvi vo vakoch. Tento rok prišlo darovať vzácnu tekutinu 20 darcov. Týmto projektom v rámci osvety pripravujeme pre našu spoločnosť nových darcov krvi, zatiaľ však len malých škôlkarov, ale veľmi vnímavých a empatických ľudí.

Mgr. Jarmila Fazekašová, zástupkyňa riad. MŠ Tlmače-Lipník