Už desiaty krát sa stretli v dome kultúry v dolnej časti mesta Tlmače bývalé učiteľky MŠ a sestričky z jaslí. Na tieto stretnutia sa tešia hlavne tie zrelšie ročníky, ktoré radi spomínajú na svoju prácu s deťmi. Sú to hodiny strávené peknými spomienkami pri dobrom občerstvení, o ktoré sa každý rok postarala naša Monika Klementová, ktorá je „dušou“ každého podujatia usporiadaného našou materskou školou. Ďakujem za všetky jej dobroty a jej nezištnú pomoc.
Či sa budeme môcť tešiť aj na XI. ročník je už otázne, nakoľko mladšie učiteľky, ešte pracujúce nemajú o tieto stretnutia záujem. Takže ja ako dôchodkyňa sa ako hosť takéhoto stretnutia možno nedočkám. Hreje ma však dobrý pocit, že desať uplynulých ročníkov bolo veľmi vydarených a všetky zúčastnené mali z nich radosť.

Považanová Margita, riaditeľka MŠ Nová 2 Tlmače