Naše malé spisovateľky vzali pero do ruky, napísali príbeh krásny a vyhrali prvé a tretie ceny.
Simonka Galbavá – prvé miesto v celoslovenskej súťaži jednotlivcov v literárnej tvorbe „Voda pre život – život pre vodu“
Sonička Árendášová – prvé miesto v literárnej súťaži „Kľúče od zlatého mesta“
Kristínka Struhárová – tretie miesto v literárnej súťaži „Kľúče od zlatého mesta“

Gratulujeme našim spisovateľkám!

Žiaci tretieho ročníka spolu s triednou pani učiteľkou Mgr. J. Kováčovou

Zľava: Kristínka, Simonka, Sonička