Dňa 31. 3. 2017 sa žiaci ZŠ Tlmače zúčastnili atletických pretekov Bavme deti športom v Bratislave vo finálovom kole, kde získali krásne 3. miesto. Súťažili žiaci prvého stupňa štyri dievčatá – N. Lacková, D.Kováčová, S. Arendášová, T. Máčajová a štyria chlapci M. Záležák, L. Horňák, V. Spasič, M. Kupči. Tento fantastický výsledok dosiahli vďaka poctivej príprave, veľkej húževnatosti, súťaživosti a v neposlednom rade aj vďaka obetavosti a motivujúcemu prístupu p. učiteliek a trénerov. Deti sa tešili nielen zo zisku pohára, ale aj zo stretnutia s olympijskými reprezentantmi Repčíkom, Beerom, Czakovou, čo ich inšpirovalo k ďalšiemu napredovaniu a zlepšovaniu ich výkonov.

Helena Barátová