Už viac ako 10 rokov pôsobí v našom meste spevácky súbor žien PO-KUS, ktorý 28-februára spestril svojím tradične pekným programom posedenie dôchodcov v dolnej časti mesta. PO-KUsačky ako vždy, mali vlastnoručne ušité kroje a ich spev a program, spolu s contry tanečníčkami potešili naše srdcia a pridali na dobrej nálade a zábave. Kiež by sa na takýchto podujatiach zúčastnilo viac dôchodcov. Je to krásna tradícia si posedieť, zaspievať, či zatancovať a to ešte s pohostením, ktoré rok čo rok pripravujú a varia pani B. Lacková aj jej tím šikovných žien, pretože ich menu, pagáčiky či šišky sú vynikajúce. Vďaka Vám všetkým, milé spoluobčianky. Poďakovanie patrí najmä pani PaedDr. E. Zuzčákovej.

Nech Vám dlho vydrží ochota, elán a dobré nápady.

Poslankyňa MsZ Tlmače B. Šebová