Starí ľudia v Tlmačoch majú možnosť svoj voľný čas na dôchodku využívať aktívne. Mesto poskytuje seniorom Voľnočasové centrum, ktoré je otvorené každý pracovný deň od 14,00 do 18,00. Niektorí seniori tam chodia preto, aby sa tu stretli s priateľmi. Iní si prídu zahrať stolný tenis alebo si pozrú televíziu, prípadne si zahrajú pri kávičke alebo čaji karty. Ženy si tu vymieňajú skúsenosti z rôznych tvorivých ručných prác. Občas svoje výtvory predstavia na výstavkách, ktoré tu organizujú. Tu v klube oslávili aj Medzinárodný deň žien. Zablahoželať im prišiel a každú ženu obdaril kvetom primátor mesta M. Kupči. Kultúrny programe pre seniorky tak, ako aj po minulé roky pripravila žiaci ZUŠ.
Primátor prišiel medzi seniorov aj na fašiangovú zábavu, ktorú Jednota dôchodcov organizovala v Dome kultúry v dolnej časti Tlmáč. JDS organizovala pre seniorov autobusový výstavu kvetov do Kroměříža. Mnohí si z výstavy doniesli domov nielen pekný zážitok, ale aj nejaké zaujímavé kvety, ktoré skrášlia záhradky a priedomia. Najzaujímavejšie na výstave boli krásne kvetinové dekorácie, ktoré znázorňovali rôzne ľudské vlastnosti, napríklad lásku, vernosť, usilovnosť a podobne.
Jednota dôchodcov už tradične organizuje v predvečer 1. Mája program pre najmenších – kreslenie na asfalt.

Text a foto: Ing. Jaroslav Burjaniv