Praha, Brno, Ždár nad Sázavou. To sú mestá, kde sa tlmačskí študenti SOŠ technickej úspešne v posledných rokoch zúčastňujú zahraničných odborných stáží prostredníctvom získaných grantov z programu Erasmus+. Nie je to po prvýkrát, nakoľko každoročne sa podarí pripraviť kvalitný projekt, ktorý je schválený agentúrou EÚ a študentom nič nebráni na ceste za novými skúsenosťami a poznaním.
Tentokrát sa zdokonaľovali na dvoch odborných školách zároveň. V Prahe a v Brne, kde počas dvoch týždňov získavali nové vedomosti, zručnosti a predovšetkým skúsenosti vo svojom odbore. Druháci a tretiaci pobudli na stredných školách veľmi podobného zamerania, kde získali nové skúsenosti a zručnosti. Táto príležitosť sa naskytla 10 študentom odboru programátor obrábacích strojov a zariadení a 8 žiakom odboru mechanik elektrotechnik, ktorí si rozšírili a znásobili svoje doterajšie nielen vedomosti, ale aj zručnosti. Aj vďaka tomu sú o ďalší krok vpred pred ich rovesníkmi. Ich dvojtýždňovými domovmi sa stali SŠSE v Brne a SPŠ v Prahe.
Hlavným zámerom je rozšírenie odbornej pripravenosti študentov pre ich budúce profesionálne zaradenie do pracovného pomeru. „Veľmi častou požiadavkou súčasných zamestnávateľov, ktorí spolupracujú nielen s našou školou je zvýšiť odbornú pripravenosť absolventov odborných škôl na programovanie a obsluhu CNC obrábacích strojov a zariadení, či obsluhy PLC systémov a ich realizácií. Preto ponúkame študentom absolvovať odborné stáže počas štúdia. Je to pre nich príležitosť naučiť sa nové veci, programovacie systémy, zapojenie a ovládanie PLC systémov a zlepšiť sa v tom, čo už vedia alebo doteraz sa s tým ešte nestretli. Vďaka schválenému projektu mali študenti možnosť absolvovať odborné stáže v partnerských školách v Prahe a v Brne, ktoré majú tiež kvalitné a moderné vybavenie k výchovno-vzdelávaciemu procesu,“ doplnila riaditeľka SOŠt Tlmače Jana Mrázová.
Vďaka získanému grantu z programu Erasmus+ sa nám podarilo zabezpečiť aj v tomto školskom roku veľmi žiadané a obľúbené odborné stáže pre študentov. „Po dôslednej príprave na stáž a výbere nielen chlapcov, ale aj dievčat z daných odborov, mali príležitosť rozšíriť si odborné zručnosti vo svojom odbore v jednej z hostiteľských škôl v Českej republike. Osem chlapcov a dve dievčatá odboru programátor obrábacích strojov a zariadení zavítalo na pôdu strednej školy v Prahe a osem elektrotechnikov do Brna, kde mali vytvorené veľmi kvalitné podmienky pre zdokonalenie sa v študijnom zameraní.

Bola to pre nich výzva, aby nadobudli nové zručnosti a skúsenosti, ktoré potrebujú pre výkon svojho budúceho povolania, na ktoré sa pripravujú,“ prezradila koordinátorka projektu a zástupkyňa riaditeľky školy Mária Medzihradská.
Záujem o odbornú stáž pri výbere bol medzi druhákmi a tretiakmi obrovský. Bol to doslova boj o miesto. Nedostali sa však všetci, len tí, ktorí splnili kritériá pri výbere účastníkov. Aj to svedčí o tom, že o projektoch, ktoré škola robí kolujú medzi žiakmi pozitívne správy. „Veľmi sa teším, že na našej škole máme možnosť vycestovať počas štúdia aj do zahraničia na odborné stáže. Vďaka tomu máme možnosť pracovať aj na takých strojoch a zariadeniach, ktoré my nemáme. Okrem nových skúseností zažijeme veľa zážitkov so spolužiakmi pri spoznávaní kultúrnych a historických pamiatok v Prahe. Aj touto cestou chcem za všetkých stážistov poďakovať zapojeným učiteľom pri príprave a realizácii stáží,“ prezradila druháčka – programátorka Simona Némová.
Po práci mali študenti čas aj na spoznávanie historických miest. Prehliadky historických centier, významných kultúrnych pamiatok oboch miest ich nadchli svojou pompéznosťou. Pre tých, ktorých história až tak „neberie“, tu bola možnosť relaxovať v krásnych sadoch a parkoch. Veľkým lákadlom boli adrenalínové možnosti – motokárová dráha, paintball, laserová aréna, najväčší pražský futbalový štadión, lezecká stena, no až na mieste všetci zistili, že to nie je až také jednoduché prekonávať strach z výšok a plne dôverovať kamarátom v tíme.
Z odbornej stáže si odnášam nielen bohaté skúsenosti, ale aj nádherné zážitky, ktoré som tu so svojimi spolužiakmi mohol prežiť,“ prezrádza nám študent elektrotechniky Patrik Desat. Vzápätí sa k nemu pripája ďalší z účastníkov stáže Dominik Balaj, ktorý ho dopĺňa. „Aj mne sa tam veľmi páčilo. Naučil som sa ovládať jeden z najnovších programov, videl som aj také elektrotechnické programy a zariadenia, o ktorých som doteraz len počul. Táto stáž mi dala do môjho osobného života veľmi veľa.“
Dnes už môžeme povedať, že študenti nám u susedov urobili veľmi dobré meno a otvorili dvere ďalšej spolupráci škôl. Pri rozlúčke padali len slová chvály. Vedenie pražskej a brnenskej školy oceňovalo šikovnosť, záujem, milý úsmev a ochotu našich stážistov a naši zase chválili milé prijatie a starostlivosť. Pre všetkých to boli krásne dva týždne plné nových skúseností a zážitkov. Skúseností, ktoré posilnili vedomie, že sa sami nestratia, že vedia pracovať v tíme, komunikovať v novom prostredí a že sa dokážu o seba postarať. V tomto sú zahraničné stáže nenahraditeľné.

Mgr. Marián Sabala