Dňa 30. mája sa žiaci 1. stupňa ZŠ Tlmače zúčastnili projektu „ Čítajme si 2018 „. Cieľom podujatia je vzbudiť u čo najväčšieho množstva detí záujem o činnosť, ktorú v posledných rokoch vytláčajú moderné technológie a sociálne siete. Čítanie poskytuje deťom zmysluplnú činnosť vo chvíľach voľna, podporuje ich predstavivosť, prehlbuje citlivosť a rozvíja vnímavosť. Organizátorom projektu je Linka detskej istoty v spolupráci s vydavateľstvom SLOVART. Čítanie je aktivitou, ktorá podnecuje kreatívne myslenie, obohacuje slovnú zásobu, zlepšuje koncentráciu, rozvíja empatiu a rozvíja osobnosť. Čítanie pomáha poznať hodnoty, rozlišovať dobro a zlo, akceleruje rozvoj reči a slovnej zásoby. Vytvára priestor pre tvorivosť, dáva možnosť v ohraničenom čase na identifikovanie sa s postavami, ponúka chvíle intimity, možnosť byť sám so sebou, relaxovať. Dáva možnosť naberať množstvo informácií, inšpirácií, vedomostí, porozumieť pojmom. Krstnou mamou projektu bola pani Oľga Feldeková, známa humoristka a spisovateľka. Na našej škole sa do projektu zapojilo 110 žiakov od 1. až po 4. ročník. Naši najmladší žiaci prváci si zároveň preverili svoje čitateľské znalosti.

Mgr. Janka Kováčová a Mgr. Zuzana Kováčiková

žiaci I. stupňa – účastníci čitateľského maratónu „Čítajme si 2018“