V dňoch 5. – 6. apríla 2018 sa v Základnej škole, Školská 9, Tlmače uskutočnil zápis žiakov do 1. ročníka. Zúčastnili sa ho malí predškoláci so svojimi rodičmi, no niektorých sprevádzali i starí rodičia a súrodenci. Tieto okamihy sú v živote každého človeka veľmi silné. Sú sprevádzané nielen  napätím z nepoznaného, ale aj nadšením z niečoho nového. Asi každý z nás si pamätá na tieto nezabudnuteľné chvíle.

      Škola obyčajne nebýva tichá a nebolo to ani tentokrát. Radosť predškolákov vyskúšať si prvýkrát školské lavice bola sprevádzaná smiechom a množstvom zvedavých otázok. Možno niektorí boli občas nesmelí, no sprievodné rozprávkové postavičky Máša a medveď pomohli priviesť budúcich prvákov do krajiny poznania a získavania nových vedomostí. Ak prešli vstupnou testovacou bránou, ktorú pripravili pani učiteľky I. stupňa, odmenou im boli nielen krásne darčeky pani vychovávateliek  z ŠKD a diplomy, ale aj pozvanie pani učiteliek do 1. ročníka školského roku  2018/2019. Veríme, že prvotné úspechy budúcich prvákov počas zápisu boli len štartovacími a po nástupe do školy ich bude omnoho viac. Do   1. ročníka školského roku 2018/2019 sme zapísali  27 žiakov.

Ďakujeme rodičom za prejavenú dôveru.

                                            „Dovidenia v septembri!“

Mgr. Zuzana Kováčiková, zástupkyňa riaditeľky školy