Mesiac apríl nám každoročne pripomína dôležitosť ochrany našej planéty a lesov. Tejto tematike sa venovali aj žiaci Základnej školy v Tlmačoch prostredníctvom spoločnosti Lesy SR, OZ Levice. Možno by si niekto povedal, že zaujať žiakov základnej školy témou enviromentálnej výchovy je nemožné. Veď dnešné deti majú iné záujmy, ako to bolo v minulosti. Ale lesníkom z OZ v Leviciach sa to ich profesionalitou podarilo. Svojou aktívnou prácou a prístupom k deťom si získali nielen pozornosť žiakov, ale aj ich zanietenosť k prírode. Všetky aktivity, ktoré deti realizovali, mali výučbový charakter v kombinácii s tvorbou pozitívneho vzťahu k prírode. Veď, povedzme si otvorene, bolo by chybou nás dospelých, keby sme súčasnú mládež neviedli k ochrane našej planéty. Celé dopoludnie malo veľmi silný charakter prírodného spoločenstva, ktoré sa vytvorilo týmto programom v areáli základnej školy. Spätnou väzbou pre pracovníkov Lesov SR budú výtvarné práce žiakov, ktoré vytvorili v nasledujúcich dňoch po stretnutí s lesníkmi. Uvedomili sme si, že tieto formy učenia sú pre žiakov veľmi potrebné. Veď čo môže byť v živote človeka viac, ako získavať poznatky skutočnými zážitkami, ktoré sú trváce a nezameniteľné.

                                                                                              Mgr. Zuzana Kováčiková zástupkyňa riaditeľky školy