V dňoch 28. mája – 1. júna 2018 sa v našom školskom klube konal týždeň detskej radosti. V pondelok sme slnečné popoludnie po vyučovaní strávili v mestskom parku na pešej zóne. Tu sa deti mohli zabaviť pod dohľadom pani vychovávateliek a kandidátky. Zabavili sa na kolotoči, preliezkach, hojdačkách a kreslením na chodník.
V stredu 30. mája sme deťom pripravili prekvapenie s koníkmi. Do areálu našej školy nám priviezol kone pán doktor Peter Pošvanc, z jazdeckého klubu Mercicheval Malé Krškany. Pán Pošvanc deťom najprv predstavil svoje pomocníčky Lucku a Bianku a koníky Anichie a Ajanu. Potom im porozprával o koníkoch, na ktorých sa mali deti voziť, čím sa živia, aké je to plemeno ( Anichie frízska kobyla a Ajana pony), na aké športy sa využívajú a vysvetlil im bezpečnosť správania sa pri koníkoch. Deti boli rozdelené na vozenie po oddeleniach. Celkovo sa na koňoch povozilo 58 detí a aj dve odvážne pani učiteľky. Koníkom aj majiteľovi sa u nás veľmi páčilo. Koníky od nás nechceli odísť, páčil sa im náš školský dvor so šťavnatou trávičkou.
Vo štvrtok sme strávili popoludnie v mestskom parku. Deti si mohli zacvičiť na posilňovacích zariadeniach a zahrali sa rôzne kolektívne hry. Náš týždeň detskej radosti sme ukončili tanečnou zábavou na školskom dvore.

Kolektív vychovávateliek ŠKD
pri ZŠ Tlmače