V živote každého človeka sú chvíle, na ktoré nezabúda. Sú nezmazateľne vryté v jeho mysli, našli si kútik v jeho srdci a často, veľmi často sa k nim vracia.

V týchto decembrových dňoch si Základná škola Tlmače pripomína 60. výročie svojho otvorenia. Presne 5.decembra 1958 sa otvorili brány súčasnej základnej školy na Lipníku.

5. december 1958 – 2018

História školy je úzko spätá s históriou mesta. Začala písať svoje dejiny s prívlastkom nová. Počas 60 rokov prešla mnohými zmenami. Postupne, podľa potrieb doby a regiónu si dokázala vždy obhájiť svoje miesto i v sieti okolitých škôl.

29. septembra 2018 sa obliekla do slávnostných šiat a MsKS v Tlmačoch sa zaplnilo. Začala sa slávnostná akadémia, ktorej sa okrem bývalých aj terajších zamestnancov, rodičov, bývalých a súčasných žiakov a priateľov školy zúčastnili i mnohí významní hostia.

Slávnostná akadémia pokračovala kultúrnym programom, v ktorom sa snúbila minulosť s prítomnosťou, spomienky s dynamikou a rytmom súčasného života.

Po skončení programu nasledovala recepcia, na ktorej si starší i súčasní zamestnanci a pozvaní hostia vymieňali zážitky, spomínalo sa na minulosť, načrtávala sa budúcnosť.

60 dobrých rokov je za nami a my všetci zo srdca škole želáme ešte veľa, veľa dobrých rokov, veľa úspešných krokov a najmä veľa dobrých žiakov, pretože škola v nás všetkých zanecháva nezabudnuteľný odkaz…

…Stretávam sa s vami každý deň. Aj dnes, pri príležitosti môjho významného jubilea. Dovoľte mi preto, aby som vás všetkých privítala na mojich šesťdesiatinách!

V spomienkach sa vraciam späť do školského roku 1958/1959, keď moju bránu prekročili prví prváčikovia. Do novučičkých lavíc zasadli šikovné deti, po chodbách sa prvýkrát rozliehal veselý žiacky krik i detský smiech, bolo počuť kroky múdrych učiteľov a cítiť dotyky vedenia školy, ktorí mňa aj moje okolie neustále zveľaďovali. Zažili sme spolu za tie roky skutočne veľa…

Niekoľkým generáciám som dala miesto, kde získali plnohodnotné vedomosti a nadobudli všetky potrebné zručnosti pre ďalšie štúdium i život.

Ja som to miesto, kde detské dušičky dlhodobo prechádzali svojou dynamickou premenou, kde sa pestovala ich výchova, kde sa formoval ich charakter.

Ja som to miesto, ktoré nakoniec zanechali malé osobnosti prázdne, ale nie nadlho – len do začiatku ďalšieho školského roka. Ja som to miesto, ktorého bránu opustili najstarší žiaci so vztýčenou hlavou, aby nastavili svoju tvár novému životu.

Ja som to miesto, kde učitelia s radosťou odovzdávajú svoju múdrosť a otvárajú svoje srdcia.

Ja som síce len miesto,… ale som aj perspektíva.

Dnes v školskom roku 2018/2019 sa hrdo týčim v srdci mesta Tlmače a poskytujem vzdelanie a výchovu v zrekonštruovaných priestoroch. Za svoje úspechy a dnešný vzhľad vo veľkej miere vďačím oddaným riaditeľom i súčasnej pani riaditeľke, pánom primátorom, starostom a obecnému i mestskému zastupiteľstvu.

Nezabudla som však ani na vás, moji milí žiaci, rodičia, učitelia a všetci ostatní zamestnanci. Bez vás by som nebola tým, čím som dnes, a preto moje veľké ďakujem patrí a vždy bude     patriť – aj vám.

                                                               Vaša Základná škola Tlmače

Mgr. Zuzana Kováčiková