Materská škola Lúčik otvorila svoje brány 3.9.2018 tak ako po iné roky, len v inom zložení. Naše najmenšie ratolesti vstúpili do tried Mačiatok a Myšiek, stredná veková kategória do triedy Rybičiek a naše najstaršie deti do triedy Delfínikov.

Čakali na ne novovyzdobené triedy a nedočkavé pani učiteľky, ktoré si pre deti pripravili rôzne prekvapenia, aby pomohli preklenúť prvotnú neistotu a obavy z neznáma.

19.9. 2018 sme sa zúčastnili pravidelnej vychádzky k dvojkrížu za účelom uctenia si pamiatky našich vierozvestcov Cyrila a Metoda. Začiatkom októbra sme šantili na školskom dvore so šarkanmi a bolo nám poriadne veselo keď sa rozžiarili všetky detské očká. Mesiac úcty k starším sa niesol v pokojnej atmosfére pri výrobe všakovakých dekorácií z ovocia, zeleniny a prírodnín a deti predviedli svojim milým starým rodičom malé kultúrne programy a obdarili ich vlastnoručne vyrobenými darčekmi.

9.10. 2018 sa Delfíniky zúčastnili na Uvítaní malinkých detičiek na matrike MsÚ. Svojim krátkym programom spestrili slávnostnú atmosféru.

19.10.2018 navštívilo nás hudobné divadielko Danka a Janka, ktoré hravou formou zapojili deti do svojho rozprávkového sveta.

Hudobné divadielko o Danke a Janke – Mačiatka

Koncom októbra sme sa dozvedeli radostnú novinu, že sa naša MŠ bude v blízkej budúcnosti celá rekonštruovať.

6.11.2018 sa všetky strašidielka, tekvičky a iné Halloweenske potvorky stretli pred MŠ pri príležitosti osláv Dňa Materských škôl a s vyrezanými tekvičkami sa prešli po pešej zóne a okolí, aby potom skrášlili areál MŠ svetielkujúcimi výtvormi.

Tekvičkový pochod – Myšky

8.11.2018 sme na Slávnostnej imatrikulácii prijali do radov škôlkarov naše najmenšie detičky z Mačiatkovej triedy.

Imatrikulácie – Mačiatka

Na návštevu sme si pozvali pána kpt. P. Poláka policajta – preventistu s Dopravného inšpektorátu v Leviciach, ktorý porozprával deťom o svojej práci a pripravil pre ne zaujímavú prezentáciu na IKT a trpezlivo zodpovedal všetky detské otázky, za čo sme sa mu poďakovali detskými prácami.

beseda s policajtom

Edita Rybárová