Hurá, hurá škôlka volá! Tento rok k nám do škôlky zavítalo pár nových detičiek. Tešili sme sa, že im môžeme ukázať čaro našej škôlky. Deti privítali nové postele, skrinky a nový interiér našej škôlky. September prešiel ako voda a už sme si pripravovali krátky program pre starých rodičov k mesiacu úcty k starším – október. Spravili sme si príjemné popoludnie a po programe si deti spoločne s rodičmi a starými rodičmi vyrezávali tekvice, ktoré dotvárali podľa fantázie a pred škôlkou nám vzniklo krásne jesenné kráľovstvo. Výtvory putovali do kostola v Tlmačoch kde sme sa aj boli spoločne s deťmi pozrieť. Našu škôlku zdobila aj výstava ovocia a zeleniny. A to nie je ešte všetko, zavítal k nám aj pán poľovník, ktorý deťom rozprával o zvieratkách. Naša škôlka sa zrazu premenila na les, na stoloch boli položené parožia a deti si skúšali s pánom poľovníkom ako vábiť zvieratká s vábničkami. Čaká nás ešte veľa príjemných chvíľ a nových zážitkov s našimi škôlkarmi

Júlia Valachová

Jesenné upratovanie