V našej Materskej škole na Novej ulici 2 v Tlmačoch sa udiali od januára personálne zmeny. Pani PaedDr. Ingrid Porubcová odišla z materskej školy na vlastnú žiadosť. Pani Ivana Kajanová bola poverená riadením. Namiesto učiteľky nastúpila pani Daniela Vidanová.

Na život materskej školy toto nemalo vplyv. Všetky akcie sme pripravili s veľkou láskou. Nechýbal tradičný karneval, na ktorý sa deti s rodičmi svedomito pripravili. Maskami od výmyslu sveta sa to hemžilo v triede a deti netrpezlivo čakali na „Šaša Romana“, ktorý ako vždy zabávali deti s veľkou radosťou a trpezlivosťou. O občerstvenie sa postarali rodičia a teta Monika nám spravila výborné šišky.

V mesiaci knihy – marec sme mali úžasný deň s Veronikou Arendášovou – spisovateľkou, ktorá píše detské básničky a jej ilustrátorkou Andrejkou Harmadyovou. Hodinka s nimi a ich knihami prešla tak rýchlo, že sa nám nechcelo ani skončiť.

V tomto mesiaci sme sa tradične lúčili so zimou, hodením Moreny do Hronu.

Morena

My sme boli na ľavej strane a deti z MŠ Lipníka na pravej. Zamávali sme si a spoločne sa tešili z prichádzajúcej jari. My sme sa potom ešte prešli okolo Hrona pozorovali prírodu okolo neho. Boli sme veľmi smutní z neporiadku a odpadkov, ktoré zanechala zima a ľudia.

V apríli sme s predškolákmi navštívili ZŠ, aby sme videli, ako to v takej škole chodí. Pani učiteľka nás všetkých pochválila, že už poznáme písmenká a vieme troška ja počítať. Dostali sem medailu i záložku od kamarátov prvákov.

Veľkú radosť mali deti z vyliahnutia motýľov v našej triede. Z piatych húseníc, ktoré sa zakuklili sa vyliahlo 5 krásnych motýľov, ktoré sme vypustili na školskom dvore do prírody. Deti s úžasom sledovali všetky etapy liahnutia motýľov. Aj rodičia sa zaujímali o tento náš prvý pokus. Všetko dopadlo tak ako malo, a veľmi sme sa tešili.

Vypustenie motýľov do prírody

Naša škola sa venuje tradíciám a preto chlapci za spevu dievčat piesne „ Sadíme my máje“ postavili dievčatám máj pred materskou školou.

Stavanie Mája

13. mája sme prispeli svojim krátkym programom k oslave Dňa matiek v DK Tlmače na Lipníku. Program sme pripravili s veľkou láskou ako odmenu za starostlivosť mamičkám. Deti a aj my sme sa dočkali ocenenia vo forme poďakovania od rodičov i starých rodičov.

Do konca roka nás čaká ešte niekoľko akcií. Týždeň detskej radosti a rozlúčka s predškolákmi.

Ďalší školský rok sa končí a všetci sa tešíme na ten nasledujúci.

Daniela Vidanová