Zaujíma vás, ako funguje ľudské telo? Zákony prírody? Či tajomstvá vesmíru?

Objavte pokoj virtuálnej reality ako žiaci Základnej školy Tlmače prostredníctvom návštevy sférického kina. Ide o najnovšiu zábavno-vzdelávaciu cestu za poznaním. Sférický projekčný systém vnútri mobilnej kupoly ponúka jedinečný pohľad. Ste v telocvični školy a zrazu sa ocitnete v zázračnom priestore. Máte pocit, že ste priamo pod hviezdnou oblohou či na dne oceána. Spoločne sme poodhalili tajomstvá sveta stromov, ponorili sme sa do morských hlbín, preskúmali nekonečný vesmír alebo sme podnikli výpravu dovnútra ľudského tela. Premietanie vzdelávacích filmov spestrilo vyučovací proces žiakov I. až IX. ročníka základnej školy. Žiaci túto formu vzdelávania privítali s nadšením. Ako diváci sa ocitli v 3D priestore, ktorý umožňoval žiakom pocit, že sú súčasťou deja, čo ich nepriamo viedlo k osvojeniu si poznatkov. Efekt skutočnej reality sa stal účinným zážitkovým učením.

Mgr. Zuzana Kováčiková, zástupkyňa riaditeľky školy