Hostia z družobného Francúzskeho mesta Saint Just en Chauseé, ktorí navštívili v mesiaci november Tlmače, sa vo Voľnočasovom centre stretli s tlmačskými seniormi.

Zaujímali sa najmä o ručné práce, ktoré robia naše seniorky. Tie pre nich urobili malú výstavku svojich prác. Niektoré si hostia fotografovali, ale niektoré si aj kúpili. Obdivovali pestrú škálu ručných prác. Veď vystavené boli háčkované dečky, maľované veľkonočné vajíčka, rôzne figúrky, výrobky pletené z papieru aj pedigu, obrázky vyrobené technikou quillingu, rôzne figúrky. Text a foto: J. Burjaniv