22.októbra sa na pozvanie primátora mesta Miroslava Kupčiho v Spoločenskom dome na Lipníku zišli tlmačskí seniori. Stretnutie jubilantov sa uskutočnilo pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Primátor ocenil prácu, ktorú seniori vykonali pre spoločnosť aj pre naše mesto a zaželal im dobré zdravie.

V kultúrnom programe vystúpili žiačky a žiaci Základnej umeleckej školy s pestrou paletou piesní a hrou na hudobných nástrojoch. Okrem nich popoludnie spestril aj ľudový rozprávač a spevák Ujo Maťko.

text a foto: J. Burjaniv