Materské centrum LIPKA už nie je neznáme miesto, ale živá organizácia, ktorá sa na verejnosti prezentuje najmä organizovaním burzy detského ošatenia a potrieb dvakrát ročne. Vďaka centru pribudli v Tlmačoch aj niektoré preliezky. O skrášlenie mesta sa snažia jeho členky podávaním rozličných projektov na podporu pestrejšieho, zmysluplnejšieho a všestrannejšieho vývoja detí. V mieste jej sídla (MŠ LÚČIK) je materské centrum otvorené a dostupné všetkým matkám, najmä na materskej či rodičovskej dovolenke. Slúži ako prevencia zdravého života fungujúcej rodiny, umožňuje maminkám vyjsť z izolácie v dôsledku celodennej starostlivosti o dieťa a zároveň jeho prostredie ponúka viac podnetov, než môže ponúknuť mama, tráviaca čas osamotená doma. Deti, navštevujúce centrum, majú navyše uľahčený prístup do materskej školy, lebo sa v spoločnosti ostatných učia nielen nadväzovať vzťahy s vrstovníkmi a kompromisom, ale aj samostatnosti a zodpovednosti. K obohacujúcim činnostiam patria vzdelávacie, tvorivé a športové programy pre matky, deti i celé rodiny. Medzi každoročné aktivity spadajú cvičenia pre deti i matky (tehuľky), Deň otvorených dverí, Oslava narodenín Lipky, karneval, Deň detí, tvorivé dielne, vzdelávacie kurzy a prednášky, kreatívna tvorba, detské záujmové krúžky, a samozrejme, základ pre deti – hra s rôznorodými hračkami a materiálmi v herni a relaxačnej miestnosti. Základným krédom centra je: „Spokojná mama – rovná sa spokojná celá rodina!“ Preto radi privítame nové tváre a ich ratolesti. Pozrieť sa môžu prísť všetky deti, ktoré vedia sedieť a práve sa naučili loziť či chodiť… a uvidíte, ako sa im u nás bude páčiť… veď deťom a ich rodičom je Materské centrum Lipka k dispozícií už 10. rok!

PaedDr. Monika Kotorová

Fotky: autorka článku