Príhovor primátora mesta Miroslava Kupčiho na spomienkovej slávnosti

V podvečer 7. mája obyvatelia Tlmáč, členovia ZO Slovenského  zväzu protifašistických bojovníkov, Miestneho odboru Matice slovenskej Tlmače  si v dolnej časti mesta pripomenuli významné udalosti: 74. výročie ukončenia II. svetovej vojny a 100.  výročie  úmrtia Milana Rastislava Štefánika. 

Slávnostným aktom kladenia vencov k pamätníku SNP za asistencie príslušníkov armády SR si občania mesta uctili 74. výročie ukončenia II. svetovej vojny. Po štátnej hymne SR a prednese básne   slávnosť otvorila predsedníčka ZO SZPB Anežka Andrikovičová.  So  slávnostným príhovorom vystúpil primátor mesta Miroslav  Kupči. „II. svetová vojna bola najtragickejšia udalosť v histórii ľudstva, ktorá sa už nikdy nesmie opakovať„ povedal na úvod. Daň 2. svetovej vojne v ľudských obetiach priniesla aj vtedajšia obec Tlmače. V jej priebehu zahynulo 11 občanov Tlmáč, z čoho bolo 8 civilov a  3 vojaci. K prítomným sa prihovoril aj 93-ročný Ján Krutý, priamy  účastník odboja  a oslobodzovacích bojov v našej vlasti. V krátkom príhovore sa poďakoval za zorganizovanie tejto slávnosti a prítomným priblížil svoju účasť na celonárodnej spomienkovej slávnosti na mohyle na vrchu Bradlo v Brezovej pod Bradlom, kde si Slovensko pripomenulo 100. výročie od tragickej smrti M.R.Štefánika.

Program slávnosti pokračoval pri pamätníku Milana Rastislava Štefánika. Aj tu sa slávnostný akt  položenia vencov uskutočnil  za asistencie príslušníkov armády SR.  Účastníci spomienkových osláv sa následne presunuli do priestorov Kultúrneho domu. Tu slávnosť pokračovala scénickým programom s názvom:  Na poctu Štefánika.  Po úvodnej básni prednesenej B. Lackovou vystúpil so slávnostným príhovorom Július Žúbor, predseda MO MS Tlmače. Úvodom zdôraznil: “Rodičovská výchova a prostredie, v ktorom žil a vyrastal, mu vštepili neobyčajne pevné citové základy slovenského národného povedomia.“ Ďalej priblížil jeho stredoškolské a vysokoškolské štúdiá i vedecké pôsobenie –  astronomické výskumy a pozorovania takmer po celej zemeguli. Druhú, vrcholnú fázu Štefánikovho života, naštartovalo vypuknutie prvej svetovej vojny.  Narukoval do francúzskej armády, stal sa príslušníkom letectva a  postupne dosiahol hodnosť generála. V priebehu vojny sa zapojil do zahraničného odboja na čele s Masarykom. V najvyššom odbojovom orgáne, Československej národnej rade  bol jej podpredsedom a zároveň ministrom vojny novo uznaného štátneho útvaru. 4. mája 2019 uplynulo 100 rokov od tragickej smrti, keď pri návrate do vlasti  sa jeho lietadlo Caproni 450 tesne pred plánovaným pristátím zrútilo neďaleko Ivanky pri Dunaji priamo na zem.

Po slávnostnom príhovore program pokračoval  blokom piesní a citácií zo života M.R. Štefánika: Listy domov, v podaní   speváckej  skupiny  PO-KU-S. Pútavé bolo i vystúpenie detí MŠ Nová ulica na tému Kto bol M.R. Štefánik? Vystúpenie ukončili piesňou Po nábreží koník beží.

Spevácka skupina PO-KU-S a cirkevný spevácky zbor Tlmače

Po obľúbenej  ľudovej piesni  Štefánika   Keby som bol vtáčkom, program pokračoval blokom piesní a poézie  s názvom  Národ môj – tam pod Tatrami.

Hymnickými piesňami Hoj, vlasť moja a Aká si mi krásna sa predstavil Cirkevný spevácky zbor Tlmače pod vedením Stanislava Titurusa. Program spomienkovej slávnosti scénicky pripravila a moderovala  PaedDr. Eva Zuzčáková.

Na záver odznela Hymnická pieseň Kto za pravdu horí v podaní oboch speváckych súborov. Predseda MOMS  poďakoval organizátorom slávnosti, ako i  aktérom programu a upriamil pozornosť na sprievodnú výstavu fotografií: 100. výročie úmrtia M.R. Štefánika. Všetci účastníci  mali z tohto slávnostného popoludnia  neopísateľný zážitok, ktorý bude dlho rezonovať v ich mysliach a dušiach.

juzu